Witamy serdecznie

Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej

Paulo Coelo

Edyta Hornowska – Aktepe

psycholog, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny

Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki i resocjalizacji na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ponadto ukończyłam szereg kursów specjalistycznych z obszaru pomocy terapeutycznej, diagnozy oraz terapii depresji, pracy z młodzieżą (programy profilaktyczne oraz terapeutyczne), terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, warsztaty umiejętności psychologicznych, socjoterapii, dramy, terapii pedagogicznej z elementami logopedii. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, wykładach, seminariach i przede wszystkim w szkleniach.

Moje Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyłam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie (prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej), Przystani Psychologicznej ( psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci ), Przestrzeń Psychologiczna ( psychoterapia online, poradnictwo rodzinne oraz małżeńskie ), Stowarzyszeniu ASLAN (terapia rodzinna), Fundacji SYNAPSIS (praca terapeutyczna z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera i ich rodzinami), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz szkole podstawowej i gimnazjum.

Doświadczenie w mediacji – moduł specjalizacyjny na studiach z zakresu „Mediacje, negocjacje oraz konflikt”, odbycie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu mediacji rodzinnych I i II stopnia organizowanych przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz szkolenia prowadzone przez norweski zespół mediatorów, staż w Komitecie Ochrony Praw Dziecka (prowadzenie mediacji rodzinnych).

Nasze motto

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

— Albert Einstein

Dowiedz się kim jesteś i pozostań sobą..

— Dolly Parton

Nie każdy musi być wielkim człowiekiem, być człowiekiem to już bardzo dużo

Albert Camus

Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie.

Aldous Huxley

Nikt nie jest w stanie sprawić, byś poczuł się gorszym, bez Twojego pozwolenia

Eleanor Roosevelt

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie

Paulo Coelho

Wystarczy pomyśleć, ile się zmienia, jeżeli zejdzie się z chodnika i zrobi trzy kroki po jezdni...

Julio Cortazar