Edyta Hornowska-Aktepe

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum …

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuowałam kształcenie na studiach podyplomowych z Zakresu: Poradnictwa …

Monika Wróbel-Rojek

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej Jestem psychologiem oraz diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia wspierania …

Daria Kalinowska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta ręki. Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam w Akademii …

BIO

Malczuk Piotr

Pedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny. Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy …

BIO

Konrad Więcierzewski

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii czaszkowo – krzyżowej (CranioSacralna), oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – Kinezygerontoprofilaktyka. Tytuł magistra zdobyłem w …

BIO

Klimkowicz Anna

Nazywam się Anna Klimkowicz. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego …

Gąsiecki Janusz

Terapeuta z 8-letnim stażem, specjalizuje się w terapii osób uzależnionych, jak również w zakresie współuzależnienia, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej …

BIO

Markowska Izabela

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z dziesięcioletnim stażem, pedagog- terapeuta specjalizujący się w pedagogice wczesnoszkolnej i terapii uczniów z problemami uczenia się oraz prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych. …

BIO