Edyta Hornowska-Aktepe

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum …

Aleksandra Telega

1.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dorosłych
2.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodzieży
3.Psychoterapia dla dorosłych
4.Psychoterapia dla młodzieży

Anna Manios

ZAKRES WSPARCIA:

terapia uzależnień
zaburzenia depresyjne i lękowe
PTSD
radzenie sobie ze stresem
interwencja kryzysowa
samoocena i kompetencje społeczne
terapia par

Sylwia Walendziewska

Pomoc psychoterapeutyczną kieruje do osób które:

mają trudności z rozumieniem i regulacją własnych emocji
doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji,
zmagają się z zaburzeniami nastroju, depresją i obniżonym poczuciem własnej wartości,
cierpią z powodu zaburzeń lękowych.

Małgorzata Czerniejewska

Zapraszam osoby, które czują, że ich życie nie wygląda tak, jak tego pragną. W szczególności osoby które doświadczają:

problemów emocjonalnych,
cierpienia,
depresji
trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, wychowawczych,
kryzysu poczucia sensu życia,
wewnętrznej pustki i samotności,
dolegliwości psychosomatycznych,
zaniżonego poczucia własnej wartości,
innych problemów natury psychologicznej.

Iwona Dudzińska

Terapia rodzinna
Terapia par i małżeństw
Terapia dzieci
Terapia rodziców
Terapia młodzieży ponadgimnazjalnej
Terapia nauczycieli

Aleksandra Komosińska

trudności w relacjach prywatnych, zawodowych oraz partnerskich;
trudności w pracy, wypalenia zawodowego;
zaburzeń emocjonalnych;
zaniżonej samooceny, niskiego poczucia własnej wartości;
problemów wynikających z wysokiej wrażliwości;
satysfakcji i jakości życia;
rozwoju osobistego i zawodowego.

Kinga Michalak-Bogdańska

Wspieram swoich klientów w:
 
odkrywaniu i efektywnym wykorzystywaniu własnych zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego.
budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi.
poszerzaniu świadomości własnych potrzeb i planowaniu działań w procesie życiowych zmian.
umacnianiu relacji rodzic- dziecko.
tworzeniu nowych strategii radzenia sobie ze stresem.
poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysu życiowego.

Aneta Waszczuk

1. Konsultacje psychologiczne
2. Psychoterapia
3. Interwencja kryzysowa
4. Diagnoza psychologiczna

BIO

Małgorzata Morawska

1. Konsultacje ws. rozwojowo – wychowawczych,
2. Ocena psychologiczna małego dziecka,
3. Wspieranie rozwoju małego dziecka (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym).

BIO

Edyta Pacelt

1.Diagnoza i terapia:
dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji w przebiegu uszkodzeń i dysfunkcji OUN (afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacji w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych – otępienia)
dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji
dzieci i dorosłych w zakresie funkcji pokarmowych (dysfagia, wybiórczość pokarmowa)
niemowląt oraz dzieci starszych w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (m.in. ocena wędzidełka, ocena odruchów orofacjalnych, gotowość do rozszerzania diety)
kinesiotaping dzieci oraz dorosłych z deficytami w obrębie nerwu twarzowego
2.Terapia ręki i grafomotoryki

BIO

Agata Maria Aleksińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Klinicysta. Absolwentka Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz wydziału klinicznego psychologii SWPS w Warszawie. Specjalista rekomendowany Sekcji …

Anna Ligęza-Łaciok

Terapeuta uzależnień, przyszły psycholog, pedagog. Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jestem studentką …

Magda Olesiejuk

1. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
2. Fizjoterapeuta dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych
3. Terapeuta taktylny wg S. Masutowej

BIO

Kinga Sterniczuk

1. Terapia neurorozwojowa ndt bobath baby (małych dzieci i wcześniaków)
2. Kinesiology taping
3.wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego
4. Ocena neurorozwojowa niemowląt – wczesna interwencja
5. Pierwszy stopień integracji sensorycznej
6. Terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny.
7. Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego – chirurgia i rehabilitacja

BIO

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej:
1. Wsparcie psychologiczne nastolatków.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich.
3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych.
4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców.
5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

Monika Wróbel-Rojek

1. Pomoc psychologiczna dzieciom
2. Pomoc psychologiczna rodzicom
3. Diagnoza psychologiczna
4. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Daria Kalinowska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta ręki. Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam w Akademii …

BIO

Malczuk Piotr

Pedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny. Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy …

BIO

Konrad Więcierzewski

1. Diagnoza i terapia z zakresu Integracji Sensorycznej
2. Terapia Czaszkowo-krzyżowa
3. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne
4. Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka

BIO

Klimkowicz Anna

Nazywam się Anna Klimkowicz. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego …

BIO

Gąsiecki Janusz

1. Terapia osób uzależnionych indywidualna i grupowa
2. Diagnoza uzależnień
3. Terapia osób współuzależnionych indywidualna i grupowa
4. Prowadzenie grup wsparcia

BIO

Markowska Izabela

1. TUS
2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
3.TZA

BIO