Edyta Pacelt

Neurologopeda, logopeda, filolog polski, nauczyciel języka polskiego, terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki i grafomotoryki, Certyfikowany Terapeuta metody ENMOT.

Studia magisterskie oraz studia podyplomowe, ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Panasiuk. Ukończyłam szereg kursów z zakresu diagnozy oraz terapii neurologopedycznej i logopedycznej w tym m.in.: diagnozy i terapii niemowląt, diagnostyki i terapii neurologopedycznej zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy, kinesiotaping w logopedii, diagnozy i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu.
Swoje doświadczenie diagnostyczno-terapeutyczne buduję, pracując jako neurologopeda w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, gdzie od 8 lat prowadzę terapię najmniejszych pacjentów – wcześniaków, wspierając ich rozwój w zakresie umiejętności prymarnych tj. ssania, połykania, oddychania poprzez terapię wg koncepcji Castillo-Moralesa, a od 15 lat diagnozuję oraz prowadzę terapię osób dorosłych z uszkodzeniami w obrębie OUN, spowodowanych m.in. udarami mózgu, guzami mózgu czy skutkami wypadków komunikacyjnych. Staram się stale podnosić swoje kompetencje poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych.
W kręgu moich największych zainteresowań znajduje się wczesna interwencja logopedyczna, zespoły genetyczne, komunikacja alternatywna oraz praca z pacjentami neurologicznymi. Terapia dzieci oparta głównie na założeniach metody Montessori.
Prywatnie: mama i żona, kochająca przyrodę, obserwacje ptaków, podróże, malarstwo, ogrodnictwo oraz literaturę w nieskończonych ilościach.

Oferuję:

 • Diagnozę i terapię:
  • dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji w przebiegu uszkodzeń i dysfunkcji OUN (afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacji w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych – otępienia)
  • dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji
  • dzieci i dorosłych w zakresie funkcji pokarmowych (dysfagia, wybiórczość pokarmowa)
  • niemowląt oraz dzieci starszych w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (m.in. ocena wędzidełka, ocena odruchów orofacjalnych, gotowość do rozszerzania diety)
  • kinesiotaping dzieci oraz dorosłych z deficytami w obrębie nerwu twarzowego
 • Terapię ręki i grafomotoryki