Umów online
Agata Maria Aleksińska

Agata Maria Aleksińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Klinicysta.

Absolwentka Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz wydziału klinicznego psychologii SWPS w Warszawie.
Specjalista rekomendowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – certyfikat 767. Dyplomowany psychoterapeuta integracyjny.
Posiada doświadczenie kliniczne związane z zatrudnieniem w oddziale psychiatrycznym, w PZP. Prowadzi własny Ośrodek Psychoterapii Integracyjnej we Włocławku. Współpracuje z Ośrodkiem Konsonans w Warszawie.
Specjalizuje się w leczeniu depresji, objawów lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości osób dorosłych, DDA.
Zajmuje się psychoterapią szkoleniową psychoterapeutów.
Prowadziła staże psychologów i psychoterapeutów, wykłady w ramach specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego. Współpracowała z Uniwersytetem Kieleckim w ramach projektu badawczego dotyczącego osób chorych psychicznie. Autor publikacji popularno – naukowych z zakresu psychopatologii i psychoterapii.