Aleksandra Komosińska terapeuta online

Aleksandra Komosińska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia, Dyplomowany Coach, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego z coachingu profesjonalnego. Posiadam również liczne certyfikaty ze szkoleń z zakresu psychologii, psychoterapii oraz rozwoju osobistego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia. Program szkolenia posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję pod stałą superwizją.

Aleksandra Komosińska terapeuta online

Jestem osobą otwartą, która po prostu lubi ludzi a praca z drugim człowiekiem sprawia mi ogromną satysfakcję. W swojej pracy z pacjentami/klientami cechuje mnie podejście skoncentrowane na indywidualnych potrzebach, gdzie wspólnie identyfikujemy źródło problemu i znajdujemy rozwiązania, żeby pozbyć się dyskomfortu emocjonalnego czy też doświadczanych trudności.

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Psychiatrycznym i Detoksykacyjnym, jako wolontariuszka oraz członek Rady Fundacji „Mam serce”, na stażu klinicznym w klinice PsychoMedic, jako Psycholog i Doradca Kariery na uczelni wyższej, a obecnie pracuję jako Psycholog w Poradni Internetowej oraz Specjalista ds. szkoleń i rozwoju wspierając: procesy szkoleń i rozwoju, pracę osób zarządzających zespołami, doświadczających trudności w budowaniu relacji i podejmowaniu decyzji, zarządzaniu kryzysowym oraz z obniżoną samooceną. W swojej pracy zajmuję się również psychoedukacją i prowadzę szkolenia głównie w obszarze umiejętności społecznych.

W ramach poradnictwa psychologicznego mogę zaoferować, krótszą niż psychoterapia, formę pomocy dla osób doświadczających trudności życiowych czy też zawodowych, trudności w związkach oraz innych relacjach międzyludzkich oraz doświadczających dyskomfortu emocjonalnego. W ramach psychoedukacji mogę zaoferować spotkania o charakterze edukacyjnym, w których na początku zidentyfikujemy bieżące problemy czy też przeżywane trudności a następnie poszukamy właściwych form radzenia sobie z nimi. Podczas tych spotkań dzielę się wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych oraz sposobów radzenia sobie w trudnych i problematycznych sytuacjach.

Wsparcia udzielam w obszarze:

  • trudności w relacjach prywatnych, zawodowych oraz partnerskich;
  • trudności w pracy, wypalenia zawodowego;
  • zaburzeń emocjonalnych;
  • zaniżonej samooceny, niskiego poczucia własnej wartości;
  • problemów wynikających z wysokiej wrażliwości;
  • satysfakcji i jakości życia;
  • rozwoju osobistego i zawodowego.

Rezerwacja

Aleksandra Komosińska

Wybierz typ spotkania: