Aleksandra Telega

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia stosowana, aktualnie psychoterapeutką w szkoleniu w jedynym w Polsce, Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, akredytowanym przez Polskie i Europejskie Stowarzyszenie zrzeszające terapeutów tej metody, mam również uprawnienia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem choreoterapii. Zdobywałam doświadczenie, odbywając praktyki i staże w świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań” w Krakowie, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na ul. Parkowej, w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci, w Stowarzyszeniu Unicorn zrzeszającym osoby chorujące na nowotwory i osoby starsze oraz na Klinicznym Oddziale dla dzieci i młodzieży w Łańcucie. Cały czas dbam o swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach z zakresu psychologii, psychoterapii i pracy z ciałem, kontynuuje staże. W kontakcie z pacjentem/klientem oprócz metod werbalnych, wykorzystuje pracę z ciałem, ruchem a także inne techniki ekspresyjne, które pomagają znaleźć naszemu umysłowi odpowiedzi na wiele pytań, a czasem wydobyć na światło dzienne to, co nieświadome, odnaleźć właściwą drogę do siebie i do lepszego, bo świadomego życia.

Oferuję poradnictwo/konsultacje/wsparcie psychologiczne a także psychoterapię dla osób:

  • mających trudności z rozpoznawaniem i wyrażaniem swoich emocji oraz potrzeb;
  • mających problemy w szeroko rozumianych relacjach;
  • w kryzysach psychicznych;
  • z chorobami psychosomatycznymi;
  • z zaburzeniami lękowymi i afektywnymi;
  • doświadczających silnego i chronicznego stresu;
  • doświadczających straty, będących w żałobie;
  • z problemami związanymi z zaburzonym obrazem własnego ciała.

Pracuję również z młodzieżą. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym tej organizacji, poddaję się stałej, indywidualnej superwizji.

Umów online