Anna Ligęza-Łaciok terapeuta online

Anna Ligęza-Łaciok

Terapeuta uzależnień, przyszły psycholog, pedagog.

Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jestem studentką psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji.
Doświadczenie zawodowe uzyskałam stażując lub pracując w placówkach podejmujących się leczenia osób uzależnionych.
Swoją wiedzę stale uzupełniam poprzez liczne kursy i szkolenia m.in. Praca Terapeutyczna z Pacjentem Uzależnionym od Substancji Psychoaktywnych, Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Psychologii Dziecka, Diagnozy Zaburzeń Osobowości oraz Podejścia Poznawczo-Behawioralnego i Psychoanalitycznego w Zaburzeniach Osobowości.

Aktualnie pracuję z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych.
Prowadzę szkolenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży związane z nadużywaniem gier, mediów społecznościowych i Internetu.

W swojej praktyce staram się połączyć najlepsze metody pracy dla pacjenta z danym problemem. Celem mojej pracy jest pomoc drugiej osobie w poprawie funkcjonowania, lepszym zrozumieniu siebie i świata go otaczającego.
Moją dewizą jest tworzenie bliskiej relacji opartej na zaufaniu oraz bezwarunkowej akceptacji.

Obszary pracy:

Diagnoza uzależnień
Terapia indywidualna
Terapia osób współuzależnionych
Psychoedukacja
Trening umiejętności
Terapia dzieci i młodzieży nadużywających mediów cyfrowych

Rezerwacja

Anna Ligęza-Łaciok

Wybierz typ spotkania: