Daria Kalinowska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.

Tytuł magistra zdobyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając liczne praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji, a także w przedszkolach oraz szkołach specjalnych i integracyjnych. Uczestniczyłam też w wielu konferencjach naukowych i warsztatach dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Jako terapeuta brałam także udział w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyłam również wiele kursów i szkoleń, m.in.: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Trening jedzenia – praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem, Picture Exchange Communication System (PECS) poziom II, Arteterapia i praca arteterapeuty. Wiedzę zdobytą na szkoleniach oraz dzięki współpracy z innymi terapeutami, staram się jak najlepiej wykorzystywać w swojej codziennej pracy.

Oferuję:

  • Zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • Diagnozę funkcjonalną dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • Terapię pedagogiczną,
  • Terapię pedagogiczną z wykorzystaniem elementów arteterapii,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Terapię ręki,
  • Ocenę gotowości szkolnej,
  • Diagnozę ryzyka dysleksji.