Laszuk Karolina

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuowałam kształcenie na studiach podyplomowych z Zakresu: Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagogiki i Przygotowania Pedagogicznego. Odbyłam też kurs: Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej. Ponadto nieustannie się szkolę i uczestniczę w licznych kursach oraz konferencjach aby poszerzać i aktualizować swoją wiedzę.

Obecnie pracuję w Niepublicznym Przedszkolu, gdzie prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne oraz terapię Integracji Sensorycznej dla dzieci, obserwuję i diagnozuję podopiecznych, udzielam konsultacji wychowawczych nauczycielom i rodzicom, szkolę kadrę Pedagogiczną, organizuję warsztaty przygotowujące rodziców do wychowania przedszkolnego ich dzieci, oraz zajęcia dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Pracowałam też w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, prowadząc terapię psychologiczną uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz udzielałam wsparcia psychologicznego i konsultacji wychowawczych rodzicom.

Doświadczenie zdobywałam w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Piastowie, pracowałam też z uzależnioną młodzieżą, licealistami i gimnazjalistami indywidualnie oraz grupowo.

Oferuję:

  • Wsparcie psychologiczne i konsultacje wychowawcze rodzicom,
  • Konsultacje i pracę indywidualną z młodzieżą i dziećmi,
  • Interwencję kryzysową dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
  • Warsztaty i zajęcia grupowe dla dorosłych i młodzieży,
  • Terapię Integracji Sensorycznej,
  • Warsztaty dla rodziców przygotowujące rodziny do adaptacji przedszkolnej i szkolnej,
  • Trening interpersonalny – Grupowe zajęcia dla młodzieży,
  • Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.