Kinga Michalak-Bogdańska - Psychoterapeuta Online

Kinga Michalak-Bogdańska

Psycholog o podwójnej specjalności: psychologia kliniczna oraz psychoterapia i terapia seksualna.

Pracuję z klientami w oparciu o metody terapeutyczne jakie daje TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach). Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach i konferencjach. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Życiową pasją jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem i podróż do jego świata. Wierzę, że ludzie mają w sobie moc do zmian. Chwilami potrzebują jedynie cierpliwego towarzysza, który pójdzie z nimi ku rozwiązaniom. Podczas terapii buduję relacje oparte na autentyczności, empatii i szacunku.

Wspieram swoich klientów w:
  • odkrywaniu i efektywnym wykorzystywaniu własnych zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego.
  • budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi.
  • poszerzaniu świadomości własnych potrzeb i planowaniu działań w procesie życiowych zmian.
  • umacnianiu relacji rodzic- dziecko.
  • tworzeniu nowych strategii radzenia sobie ze stresem.
  • poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysu życiowego.
Kinga Michalak-Bogdańska - Psychoterapeuta Online

Rezerwacja

Kinga Michalak-Bogdańska

Wybierz typ spotkania: