Klimkowicz Anna

Nazywam się Anna Klimkowicz. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR a także członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR. Jako psychotraumatolog zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków.
Udzielam wsparcia i pomagam w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym i poznawczym. Posiadam bogaty warsztat, dzięki któremu jestem w stanie pomóc zarówno pacjentom doświadczającym objawów PTSD, jak i innych trudności będących następstwem zdarzeń traumatycznych (trudności w zakresie regulacji emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zespołu lęku uogólnionego, fobii społecznych i specyficznych, OCD, zaburzeń nastroju, trudności adaptacyjnych i zaburzeń somatyzacyjnych).

Posiadam odpowiednie umiejętności, wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.

Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w Akademii Motywacji i Edukacji. Jednocześnie jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a także Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w niezbędnych dla mojej pracy kursach, szkoleniach i konferencjach. Odbywam psychoterapię własną oraz podlegam superwizji.