Konrad Więcierzewski

Diagnosta i terapueta integracji sensorycznej, nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog.

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wydział WFiS w Białej Podlaskiej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Następnie ukończyłem studia z zakresu Kwalifikacji Pedagogicznych oraz Wychowania Fizycznego.

Certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałem w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz przez 8 lat do dziś dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą jako trener piłki nożnej.

Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W dalszym ciągu studiuje i poszerzam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi.