Magda Olesiejuk

Fizjoterapeuta, terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, terapeuta czaszkowo-krzyżowy, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, dydaktyk na uczelni wyższej.

Studiowałam fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Swoje kompetencje zawodowe wykorzystuję w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym. Od niedawna dzielę się swoją wiedzą ze studentami fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Praca z dziećmi i ich rodzicami przynosi mi dużo radości i satysfakcji. Sprawia, że chcę stale poszerzać swoje kompetencje poprzez korzystanie z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego, aby móc jak najlepiej pomóc małym pacjentom.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej (moduł I-V)
 • Kurs terapii taktylnej dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs odruchów posturalnych i dynamicznych I, II stopień dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs archetypów rozwoju ruchowego dr Swietłany Masgutowej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Kurs terapii behawioralnej (I-III stopień)
 • Kurs komunikacji alternatywnej PECS
 • Szkolenie z narzędzia VB-MAPP oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 • Szkolenie z narzędzia diagnozy funkcjonalnej KORP rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.
 • Szkolenie W.Sherborne I stopnia
 • Kurs Anatomy Trains Pediatria (rozluźnianie mięśniowo-powięziowe)
 • Szkolenie Attention Autism

Oferuję:

 • Diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • Konsultacje fizjoterapeutyczne oraz prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej
 • Terapię czaszkowo-krzyżową
 • Terapię taktylną (dotykową) wg S. Masgutowej
 • Terapię odruchów wg S. Masgutowej
 • Diagnozę funkcjonalną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym