Magdalena Wilk terapeuta online

Magdalena Wilk

Jestem absolwentką wydziału psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończyłam rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne studnia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej oraz studia podyplomowe Psychologia Transportu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, uprawniające do prowadzenia badań psychotechnicznych kierowców, łącznie z wpisem do ewidencji uprawnionych psychologów transportu.

Przeszłam szkolenie Negatywnej i Pozytywnej psychologicznej diagnozy klinicznej i jej implikacji praktycznych do projektowania celów psychoterapii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Magdalena Wilk terapeuta online

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie jako wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz jako pomoc w przezwyciężaniu trudności i w poprawie sytuacji życiowej. Pracowałam z dziećmi z zespołem Aspergera, a także jako wsparcie dla ich rodziców.

Oferuję pomoc w zakresie doświadczanych trudności emocjonalnych, wahań nastroju, poczucia braku sensu życia. Praca z niskim poczuciem własnej wartości, depresją, lękami, poczuciem osamotnienia, trudnościami w kontaktach społecznych, zawodowych oraz wsparcie i psychoedukacja, również dla członków rodziny osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne a także nowotworowe. Oferuję również pomoc w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla rodziców/opiekunów w problemach wychowawczych.

Rezerwacja

Magdalena Wilk

Wybierz typ spotkania: