Malczuk Piotr

Pedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem absolwentem studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Przez lata zdobywałem doświadczenie prowadząc terapie indywidulaną i grupową z dzieci z całościowym zaburzeniam rozwoju, autyzmem i zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym m.in. w Fundacji „Krok po kroku” w Warszawie, Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Fundacji Scolar” oraz w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej „Fundacji Scolar” w Warszawie. Odbyłem szkolenia z zakresu: trzystopniowe szkolenie „Terapia Behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu”, diagnoza i terapia osób z zespołem Aspergera, zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, trening umiejętności społecznych – wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu, staż w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii”, intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart, autyzm- drogi do sukcesu – konferencja, od dźwięku do języka-rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem.

W dalszym ciągu rozwijam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i stażach. W swojej pracy stawiam na samodzielność, komunikacje i rodzinę.

Oferuję:

  • terapię indywidualną dla dzieci;
  • zajęcia trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i z zespołem Aspergera oraz dzieci w normie rozwojowej;
  • diagnozę funkcjonalną dla dzieci zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • pracę nad zachowaniami trudnymi u dzieci;
  • tworzenie systemów motywacyjnych;
  • konsultacje dla rodziców.