Marta Makaruk

Jestem psychologiem oraz logopedą. Studia psychologiczne magisterskie oraz podyplomowe logopedyczne ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem absolwentką Studiów Kwalifikacji Pedagogicznych.

Wiedzę i umiejętności zawodowe zdobyłam w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w placówkach medycznych oraz oświatowych m.in. w Szpitalu Klinicznym na Banacha w Warszawie, Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum.
Uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach o tematyce psychologicznej i logopedycznej. Ukończyłam m.in.: szkolenie terapii poznawczo – behawioralnej, kurs trenera-szkoleniowca, profesjonalnego coachingu i mediatora, psychografologii I stopnia, testy projekcyjne w diagnozie, Metoda Dobrego Startu. Odbyłam cykl szkoleniowy dotyczący zastosowania metody NLP. Szkolenia z zakresu wykorzystania elementów terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki w zajęciach logopedycznych, liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii opóźnionego rozwoju mowy ORM, zaburzeń mowy, emisji głosu.

Oferuję :

  • konsultację dzieci i dorosłych
  • diagnozę logopedyczną
  • terapię logopedyczną opóźnionego rozwoju mowy oraz zaburzeń mowy
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz grupowe