Sylwia Wilk

O psychologu:

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par/ małżeństw oraz terapię rodzinną.
Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Psychoterapię prowadzę w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

Wykształcenie:

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbyłam szereg staży i praktyk (m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Katowicach na oddziale nerwic i depresji). Ukończyłam staż w Ambulatorium Terapii Rodzin, Zakładzie Terapii Rodzin przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Ośrodku “Feniks” w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Ważną częścią mojego życia była praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, gdzie poczułam potrzebę pomagania na bardzo profesjonalnym i specjalistycznym poziomie. Niesamowitym wkładem w mój rozwój zawodowy okazała się współpraca z Krakowskim instytutem Psychoterapii, gdzie prowadzę terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Posiadam również doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi oraz placówkami oświatowymi.

Obszary pomocy:

Terapia indywidualna i diagnostyka:

 • depresje
 • lęki i objawy nerwicowe
 • problemy w relacjach i związkach
 • poczucie osamotnienia
 • zaniżona samoocena
 • myśli “samobójcze”
 • utrata sensu i radości życia
 • zaburzenia osobowości

Psychosomatyka:

 • bóle niewiadomego pochodzenia
 • objawy ze strony układu pokarmowego
 • napięcie ciała
 • stres i przeciążenie
 • problemy ze snem
 • zaburzenia związane z jedzeniem

Terapia rodzinna:

 • kryzysy rodzinne: choroba, utraty, przeprowadzki, śmierć, rozwód, strata rodzica, pracy i inne
 • problemy wychowawcze: myśli samobójcze, wagary, nieśmiałość, wycofanie, bunt i agresja, kompulsywne zachowania, odmowa wychodzenia z
 • domu, rywalizacja, wrogość, lęk i smutek, fobie, zaburzenia odżywania, problemy ze snem, depresja
 • konflikty
 • problem w komunikacji z dzieckiem i nastolatkiem
 • pomoc rodzinom zastępczym i adopcyjnym

Terapia małżeństw i par:

 • kryzysy: zdrada, separacja, śmierć, brak więzi, wrogość, unikanie rozmów i kontaktu, brak spędzania czasu ze sobą, obwinianie się
 • konflikty
 • problemy w komunikacji
 • decyzja o rozwodzie lub rozstaniu
 • nieumiejętność porozumienia w kwestiach wychowawczych i rodzicielskich

Formy komunikacji:

 • Czat
 • Rozmowa telefoniczna
 • Rozmowa internetowa
 • Wideo rozmowa