Edyta Hornowska-Aktepe

Edyta Hornowska-Aktepe

Dyrektor poradni, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny.

Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego…

Małgorzata Łagoda

Psycholog
Psychoterapeuta
Poznawczo- Behawioralny
Psychoonkolog
Pomoc Terapeutyczna dla par
Konsultacje dla par- Pomoc w Kryzysie w związku

Magdalena Nowy-Janc terapeuta online

Magdalena Nowy-Janc

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog – konsultacje psychologiczne / terapia online.

Absolwentka Psychologii na USWPS (specjalność: psychologia kliniczna) oraz Pedagogiki na UAM (specjalność: doradztwo zawodowe i personalne). Pedagog i Psycholog z ponad 5 letnim stażem…

Psycholog online Iwona Dudzińska

Iwona Dudzińska

Terapia rodzinna
Terapia par i małżeństw
Terapia dzieci
Terapia rodziców
Terapia młodzieży ponadgimnazjalnej
Terapia nauczycieli

Aleksandra Komosińska terapeuta online

Aleksandra Komosińska

Psycholożka, coach i trener.

Specjalizuje się w trudności w relacjach prywatnych, zawodowych oraz partnerskich; trudności w pracy, wypalenia zawodowego; zaburzeń emocjonalnych; zaniżonej…

Anna Ligęza-Łaciok terapeuta online

Anna Ligęza-Łaciok

Terapeuta uzależnień, przyszły psycholog, pedagog. Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jestem studentką …

Psycholog / Terapeuta online Anna Manios

Anna Manios

Zakres wsparcia:
terapia uzależnień, zaburzenia depresyjne i lękowe, PTSD, radzenie sobie ze stresem, interwencja kryzysowa, samoocena i kompetencje społeczne, terapia par

Karolina Laszuk

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej:
1. Wsparcie psychologiczne nastolatków.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich.
3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych.
4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców.
5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

Aleksandra Gdynia

poradnictwo psychologiczne
pomoc w poradzeniu sobie w kryzysie
towarzyszenie w procesie żałoby
wsparcie po przeżytej traumie

Sylwia Walendziewska

Sylwia Walendziewska

Pomoc psychoterapeutyczną kieruje do osób które:

mają trudności z rozumieniem i regulacją własnych emocji
doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji,
zmagają się z zaburzeniami nastroju, depresją i obniżonym poczuciem własnej wartości,
cierpią z powodu zaburzeń lękowych.

Magdalena Wilk terapeuta online

Magdalena Wilk

Psycholog poradnictwa psychologicznego.

Prowadzenie rozmów, terapii w zakresie doświadczanych trudności emocjonalnych, wahań nastroju, poczucia braku sensu życia. Praca z niskim poczuciem własnej wartości, depresją, lękami, poczuciem osamotnienia, trudnościami w kontaktach społecznych…

Oliwia Kozik - terapeuta online

Oliwia Kozik

Psycholog – konsultacje / terapie online

Zajmuje się wsparciem dla osób młodych w zakresie poszukiwania swojej drogi, ścieżki edukacji czy przyszłej pracy, w kryzysach emocjonalnych, pragnących uporządkować swoje relacje z innymi ludźmi.
Założycielka bloga o tematyce…

Psycholog online Agata Aleksińska

Agata Maria Aleksińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Klinicysta.

Specjalizuje się w leczeniu depresji, objawów lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości osób dorosłych, DDA.
Dodatkowo zajmuje się …

Aleksandra Telega

1.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dorosłych
2.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodzieży
3.Psychoterapia dla dorosłych
4.Psychoterapia dla młodzieży

Kinga Michalak - psycholog

Kinga Michalak-Bogdańska

Wspieram swoich klientów w:
 
odkrywaniu i efektywnym wykorzystywaniu własnych zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego.
budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi.
poszerzaniu świadomości własnych potrzeb i planowaniu działań w procesie życiowych zmian.
umacnianiu relacji rodzic- dziecko.
tworzeniu nowych strategii radzenia sobie ze stresem.
poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysu życiowego.