Aleksandra Jaszczuk

Psycholog, Terapeuta dzieci i młodzieży, Trener Regulacji Emocji Dziecka, Trener Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Ukończyłam psychologię na Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie. Jestem Trenerem Regulacji Emocji Dziecka oraz Trenerem Umiejętności Społecznych I i II stopnia. Ukończyłam I oraz II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem także w trakcie szkolenia z terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym w renomowanych Centrum CBT w Warszawie. Rozpoczęłam też studia z zakresu Psychotraumatologii, które ukończę z tytułem Psychotraumatologa.

Doświadczenie zdobyłam odbywając m.in. półroczny staż kliniczny(CBT) w renomowanej Klinice Psychomedic w Warszawie oraz podczas kilkumiesięcznych praktyk w Sinea Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka w Lublinie. Pracowałam również jako psycholog szkolny. Aktualnie pracę w Poradni ,,Lustro” łączę również z pracą w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Łosicach.

jaszczuka

Prowadzę terapię dzieci oraz młodzieży od 4 do 18 roku życia. Pracuję w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny oraz TSR(Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu). Zapraszam dzieci oraz młodzież, które:

  • czasem nie panują nad emocjami,
  • zachowują się agresywnie lub stosują autoagresję,
  • mają trudności w relacjach społecznych,
  • w wielu sytuacjach reagują nadmiernym lękiem,
  • mają niskie poczucie własnej wartości, są niezadowolone z własnego życia,
  • mają trudności w nauce zachowań społecznych.