Edyta Solarska

Pedagog, Terapeuta ręki I i II stopnia

Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe: diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Studia podyplomowe: Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
  w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami
 • Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe
 • Studia podyplomowe: Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
  w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami
 • Studia II stopnia magisterskie: Pedagogika szkolna
 • Studia I stopnia Licencjat: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Dodatkowe kwalifikacje

 • Terapeuta ręki I i II stopnia
 • Terapeuta TUS – trening umiejętności społecznych
received_235439685346182

Na co dzień pracuje w szkole jako terapeuta z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz neurotypowymi. Prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, trapię ręki, integrację sensoryczną.

W grudniu zostanę certyfikowanym terapeutą grafomotorycznym.

W ramach zajęć terapii ręki usprawnianiane są precyzyjne ruchy dłoni
i palców. Celem terapii jest zaangażować całą kończynę górną do wykonywania różnorodnych zadań, aby usprawnić poprawne jej funkcjonowanie.

Terapia, ma na celu usprawnianie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczać wrażeń dotykowych, poznawania dzięki nim różnych kształtów, faktur materiałów ich różnicowania. Ćwiczenia w głównej mierze mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność prawidłowego chwytu pisarskiego oraz koordynację pomiędzy dłońmi. Etapem końcowym ma być umiejętność pisania.

Terapia skierowana jest do dzieci, które mają

 • Wzmożone lub obniżone napięcie w obrębie kończyny górnej,
 • Nieprawidłową postawę ciała podczas wykonywania prac przy stole,
 • Problemy w samoobsłudze (np. picie z kubka, ubieranie się, zapinanie guzików),
 • Problemy w zabawach manipulacyjnych, nie lubią dotykać nowych faktur (lepienie z różnych materiałów, układanie małych przedmiotów, nawlekanie),
 • Problemy grafomotoryczne (rysowanie, pisanie, kolorowanie),
 • Mają zbyt mocny lub zbyt lekki chwyt narzędzia pisarskiego,
 • Maja problemy ze skupianiem uwagi,
 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej (wodzenie wzrokiem za przedmiotem podczas wykonywania jakieś czynności, rzucaniem do celu, łapaniem piłki).