Justyna Gajewska

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), psycholog, socjoterapeuta.

Specjalizacja w nurcie psychodynamicznym.

Prowadzę psychoterapię młodzieży od 13 r. ż. i osób dorosłych. Pracuję z osobami, które doświadczają zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, cierpią na dolegliwości psychosomatyczne. Zmagają się z niskim poczuciem wartości, przeżywają kryzysy życiowe, mają trudności w relacjach z innymi.

Prowadzę socjoterapię grup młodzieżowych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), psycholog, socjoterapeuta.

Psychologia (studia magisterskie): Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Socjoterapia: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie
Psychoterapia: Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

justyna-gajewska

Najważniejsze elementy doświadczenia zawodowego:

Psycholog, nauczyciel współorganizujący kształcenie – praca z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju- Stowarzyszenie „ Wspólny Świat”; szkoła podstawowa.
Psycholog, psychoterapeuta – praca z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi – niepubliczna poradnia psychologiczna.