Karolina Laszuk - psychoterapeuta online

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Kontynuowałam kształcenie na studiach podyplomowych z Zakresu: Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, Oligofrenopedagogiki i Przygotowania Pedagogicznego. Odbyłam też kurs: Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej. Ponadto nieustannie się szkolę i uczestniczę w licznych kursach oraz konferencjach aby poszerzać i aktualizować swoją wiedzę.

Obecnie pracuję w Niepublicznym Przedszkolu, gdzie prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne oraz terapię Integracji Sensorycznej dla dzieci, obserwuję i diagnozuję podopiecznych, udzielam konsultacji wychowawczych nauczycielom i rodzicom, szkolę kadrę Pedagogiczną, organizuję warsztaty przygotowujące rodziców do wychowania przedszkolnego ich dzieci, oraz zajęcia dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

Karolina Laszuk - psychoterapeuta online

Pracowałam również w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej, prowadząc terapię psychologiczną uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz udzielałam tam wsparcia psychologicznego i konsultacji wychowawczych rodzicom.

Doświadczenie zdobywałam w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Piastowie, jak też pracując z uzależnioną młodzieżą, licealistami i gimnazjalistami zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Oferuję:

  • Konsultacje wychowawcze i wsparcie psychologiczne dla rodziców,
  • Konsultacje i pracę indywidualną z młodzieżą i dziećmi w wieku szkolnym,
  • Interwencję kryzysową dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
  • Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.