Monika Wróbel-Rojek

Monika Wróbel-Rojek

Jestem psychologiem oraz diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia), natomiast certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Ukończyłam również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując m.in. w domu dziecka oraz w państwowych przedszkolach i szkołach, gdzie uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Stale uczestniczę w kursach i szkoleniach w celu podnoszenia swoich kompetencji. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych.

Jestem również instruktorem masażu Shantala dzieci i dorosłych. Aktualnie rozpoczęłam czteroletnią szkołę psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Monika Wróbel-Rojek

Oferuję:

  • konsultacje i terapię psychologiczną dzieci i młodzieży mającymi trudność m.in. z regulacją emocji, nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych, obniżoną samooceną;
  • diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży;
  • wsparcie rodziców w kontekście wychowawczym;
  • zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych;
  • terapię ręki dla dzieci;
  • diagnozę i terapię integracji sensorycznej;
  • naukę masażu Shantala.