GRUPA WSPARCIA DLA MŁODYCH MAM

Zapraszamy wszystkie mamy, które czują się osamotnione, przytłoczone codziennością, aby mogły raz w tygodniu spotkać się w kameralnym gronie, wymienić się doświadczeniami i porozmawiać na ważne dla siebie tematy. Grupę poprowadzi psycholog – mama dwójki dzieci.

Koszt jednego spotkania to 40 zł/ 90 minut.

Przed przystąpieniem do grupy wymagana jest indywidualna konsultacja psychologiczna z prowadzącą zajęcia 100 zł/50 minut.

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Współuzależnienie jest przystosowaniem się do sytuacji stresowej wobec destrukcji alkoholowej i polega na reagowaniu na zachowanie osoby uzależnionej po wypiciu alkoholu lub w związku z głodem. Reakcja polega na szkodliwym przystosowaniu z dwoma skutkami – uwikłaniu, eskalowaniu ze stroną osoby uzależnionej i nieadekwatnym reagowaniu współuzależnionej. Reakcje te zaburzają myślenie, tożsamość i życie emocjonalne. Skutkiem jest także fakt, że kontakt partnera ze światem zaczyna być przerywany. Związek zamyka się i oddziela od świata.

Osoba współuzależniona odczuwa:

 • Zaburzenia regulacji życia emocjonalnego – nadmierne tłumaczenie lub utrata kontroli nad ekspresją stanów emocjonalnych.
 • Stany depresyjne.
 • Nadmierna czujność i stan „pogotowia” emocjonalnego.
 • Tendencje kompulsywne.
 • Niepokój i stany lękowe.
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych.
 • Zaburzenia psychosomatyczne.
 • Powtarzające się epizody bycia ofiarą przemocy i nadużyć seksualnych.
 • Pozostawanie w bliskich związkach osobistych z aktywnymi alkoholikami przez okres przynajmniej dwóch lat bez szukania pomocy z zewnątrz.

Pierwszym celem terapii jest uzyskanie przez osobę współuzależnioną rozeznania w sytuacji od strony profesjonalnej. Terapeuta wycofuje ją z sytuacji takiej, jaką ona ją widzi i podaje narzędzia do zbadania tej sytuacji.

Drugim celem jest spowodowanie koncentracji pacjentki na sobie i odpowiedź jaki jest jej udział w sytuacji.

Trzecim celem jest dotarcie do zasobów i możliwości poprzez diagnozę swojej sytuacji, rodziny, autodiagnozę.

Czwartym celem jest uczenie konstruktywnych zachowań.

Serdecznie zapraszamy do grupy wsparcia wszystkie chętne osoby.

Koszt jednego spotkania to 40 zł/ 90 minut.

Przed przystąpieniem do grupy wymagana jest indywidualna konsultacja z prowadzącym grupę, koszt 100 zł/ 50 minut.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH W RODZINIE

„JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI, ŻEBY NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY CHCIAŁY MÓWIĆ”

Trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie ma na celu usprawnienie i poprawienie komunikacji w rodzinie, a także wzmocnienie więzi z dziećmi.

Warsztaty skierowane są do rodziców oraz opiekunów.

CZAS TRWANIA: 4 spotkania po 90 minut.

WIELKOŚĆ GRUPY: minimum 5 osób.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. Bariery w komunikacji rodzic – dziecko.
 2. 6 kroków Thomasa Gordona do rozwiązywania konfliktów w rodzinie.
 3. Akceptacja.
 4. Aktywne słuchanie.

CENA: 200 zł za całość warsztatów.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

CEL: pedagogizacja rodziców.

 • Wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości,
 • kształtowanie świadomości rodzicielskiej,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych,
 • kształtowanie prawidłowej komunikacji,
 • rozumienie uczuć i potrzeb dziecka,
 • nauki radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami,
 • dostosowywanie wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka,
 • wprowadzania zasad i konsekwencji do życia rodzinnego.

ODBIORCY: rodzice, którzy:

 • chcą uzyskać większą wiedzę dotyczącą wychowania dziecka, jak również powiększyć swoje kompetencje i umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo- wychowawcze,
 • chcą się doskonalić w roli rodzica,
 • chcą poprawić funkcjonowanie swoich rodzin pod względem więzi, zaradności,
 • chcą posiąść umiejętności wychowawcze, komunikacji,
 • wychowują dzieci z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania.

CZAS TRWANIA: 6 spotkań po 90 minut.

WIELKOŚĆ GRUP: minimum 5 osób.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. Rodzina jej struktura i funkcje.
 2. Style wychowania.
 3. Postawy rodzicielskie.
 4. Błędy wychowawcze.
 5. Kary i nagrody w wychowaniu.
 6. Komunikacja.

CENA: 360 zł za całość.

Dla rodziców, których dzieci uczęszczają na TUS 50% taniej.