TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest wyjątkowym programem. Każda grupa będzie prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, z wieloletnim stażem. Zapisanie się na Trening Umiejętności Społecznych w Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” macie Państwo pewność, że powierzacie Wasze dzieci wykwalifikowanej kadrze psychologów.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z metod leczenie pacjentów, mających problemy w funkcjonowaniu społecznym.
TUS odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

 • 4 – 6 lat,
 • 7 – 9 lat,
 • 10 – 12 lat,
 • 13 – 15 lat.

Dla kogo?

Zajęcia skierowane są do dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, rówieśnikami, lękowych, agresywnych, a także do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD.

Podczas zajęć dzieci nabędą i rozwiną umiejętności, takie jak:

 • Rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
 • Panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
 • Prawidłowych wzorców komunikowania się,
 • Przestrzeganie zasad i norm społecznych,
 • Nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • Odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych,
 • Pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • Wyrażania siebie i własnego zdania.

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji (szerszy zakres),
 • Poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • Rozwijanie rozumienia siebie i innych,
 • Rozwijanie dostrajania się emocjonalnego do sytuacji i osoby,
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami,
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • Nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
 • Poznanie technik rozwiązywania problemów,
 • Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów.

TUS jest to cykl 12 spotkań, trwających 60 minut. Koszt całego cyklu to 720 zł, istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.
O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z prowadzącym zajęcia ( 50 minut, płatne 130 zł).

GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Forma pomocy adresowana do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
Terapią obejmuje się dzieci:

 • mające problemy szkolne, które związane są z deficytami poznawczymi,
 • nadpobudliwe, które swoim zachowaniem dostarczają kłopotów dorosłym,
 • mające problemy z kontrolowaniem emocji,
 • mające trudności w nauce ze względu na opóźnienia szkolne, zaniedbanie dydaktyczne,
 • agresywne,
 • borykające się z problemami rodzinnymi,
 • mające problemy w kontakcie z rówieśnikami,
 • wycofane, mające niską samoocenę.

Zajęcia socjoterapeutyczne opierają się na odpowiednio dobranych ćwiczeniach w formie gier i zabaw, odbywających się w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Cele:

 • nauka umiejętności wspólnej zabawy i współpracy,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i nauka nowych umiejętności,
 • uczenie postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami,
 • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
 • stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
 • rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
 • poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • nabycie umiejętności nieagresywnego sposobu rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • poznawanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem.

Zapraszamy dzieci w wieku 10 – 12 lat oraz 13 – 15 lat.

Zajęcia to cykl 20 spotkań, trwających 90 minut. Koszt całego cyklu to 1000 zł. Istnieje możliwość opłaty w ratach.
O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z prowadzącym zajęcia ( 50 minut, płatne 100 zł).

ALE EMOCJE

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 3 – 6 lat, na zajęcia „ALE EMOCJE”, na których Wasze dzieci poznają świat emocji. Ich znajomość daje poczucie bezpieczeństwa, wpływa na pozytywną samoocenę oraz rozwija komunikację

Zajęcia mają na celu:

 • rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej,
 • nauka rozpoznawania i nazywania emocji,
 • umiejętności radzenia sobie ze złością,
 • kształtowanie empatii,
 • budowanie swojej samoświadomości.

CZAS TRWANIA: 7 spotkań raz w tygodniu, trwające 1 godzinę.
WIELKOŚĆ GRUPY: minimum 5 osób.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. „Radość” , gry i zabawy mające na celu przybliżenie dzieciom danego uczucia.
 2. „Złość” i szukanie sposobów radzenia sobie z nią, gry i zabawy tematyczne.
 3. „Smutek”, szukanie sposobów pocieszania . Gry i zabawy tematyczne.
 4. „Strach” i szukanie sposobów na odstraszanie dziecięcych lęków oraz gry i zabawy związane z omawianym tematem.
 5. „Wstręt”, „odraza” – gry i zabawy mające za zadanie przybliżenie dzieciom tej omawianej emocji.
 6. „Duma”, gry i zabawy tematyczne.
 7. Podsumowanie zajęć, spotkanie z rodzicami dzieci i przedstawienie efektów przeprowadzonych zajęć.

Koszt 280 zł za całość warsztatów.

Przed rozpoczęciem warsztatów wymagana jest indywidualna konsultacja z dzieckiem i rodzicami, koszt 100 zł/50 minut.

Kreatywne Wspieranie Rozwoju

Warsztaty mają na celu edukację i wskazanie jak kreatywnie wspomóc rozwój maluchów. Jak wykorzystać jego wrodzony potencjał i rozwijać zdolności. Ćwiczenia, ciekawostki i przykłady, dzięki którym dowiecie się Państwo jak bez presji, stresu zachęcić dzieci do przyswajania wiedzy i obudzić w nim małego odkrywcy.

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku 2-4 lata oraz ich rodziców.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego niemowlaka i małego dziecka.
 2. Zmysły.
 3. Aktywność fizyczna.
 4. Rozwijamy mózg.
 5. Mowa i głośne czytanie.
 6. Jak komunikować się z maluchem?
 7. Koncentracja.
 8. Emocje.

Zajęcia obejmują 8 spotkań, raz w tygodniu po 40 minut. Koszt całego cyklu to 240 zł.
O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia (50 minut, 100 zł).

Smyko- MULTISENSORYKA ®

Zajęcia skierowane są dla dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia, z podziałem na grupy wiekowe. To autorski program zajęć stworzony przez A. Charęzińską – pedagoga specjalnego i terapeutę integracji sensorycznej. Zapraszamy na nie wszystkie dzieci (wraz z opiekunem), a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej tj.:

 • ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
 • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
 • wcześniactwo,
 • obniżona punktacja Apgar,
 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)
 • problemy z ssaniem,
 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),
 • dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Zajęcia wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną), a także mają charakter profilaktyczny – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych powodowanych zbyt małą ilością różnorodnych bodźców sensorycznych potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Prowadzący wstępnie określa profil sensoryczny dziecka i w razie potrzeby może zalecić dalsze badania w zakresie ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej. Dodatkowo jest to świetna możliwość dla rodziców, by dowiedzieć się i nauczyć w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem, by całościowo wspierać jego rozwój.
Zajęcia stymulują 7 głównych systemów zmysłowych: dotyk, równowaga, czucie głębokie, wzrok, słuch, węch, smak. Tematem przewodnim każdych zajęć jest jeden z 7 zmysłów.

Zajęcia odbywają się z podziałem na 3 grupy wiekowe ( 4- 6 dzieci w grupie):

 1. Dzieci jeszcze niechodzące: ok. 6 – 12 m-cy
 2. Dzieci chodzące: ok. 12-24 m-cy
 3. Dzieci ok. 2-3 lat

Koszt jednego spotkania to 25 zł/ 60 minut. Cały cykl 7 zajęć to koszt 150 zł (jedne zajęcia gratis!)