Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem terapii stacjonarnej prowadzonych w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro.

Konsultacja psychologiczna dziecka / osoby dorosłej – 50 minut

Konsultacja pedagogiczna – 50 minut

Konsultacja logopedyczna – 50 minut

Terapia uzależnień – 50 minut

Fizjoterapia – 50 minut

Diagnoza ENMOT – 50 minut

Terapia ENMOT – 50 minut

Diagnoza SI / 3 spotkania50 minut

Terapia SI  – 50 minut

Terapia ręki – 50 minut

Diagnoza Terapii ręki / 2 spotkania – 50 minut

Terapia par / małżeńska  – 90 minut

Trening umiejętności społecznych / 12 spotkań raz w tygodniu  – 90 minut 

Sherborne / 12 spotkań raz w tygodniu  – 50 minut 

Psychoterapia  – 50 minut 

cena: 120 zł

cena: 120 zł

cena: 120 zł

cena: 120 zł

cena: 120 zł

 cena: 150 zł

cena: 130 zł

cena: 300 zł

 cena: 80 zł

 cena: 120 zł

 cena: 240 zł

 cena: 200 zł

 cena: 840 zł

 cena: 840 zł

 cena: 130 zł

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze terapii lub masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją: +48 578 604 204