Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem terapii stacjonarnej prowadzonych w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro.

Cennik

Rodzaj terapii Cena
Konsultacja psychologiczna dziecka / osoby dorosłej – 50 minut 160-180 zł
Konsultacja pedagogiczna – 50 minut 160 zł
Konsultacja logopedyczna – 50 minut 160 zł
Terapia uzależnień – 50 minut 160 zł
Fizjoterapia – 50 minut 160 zł
Diagnoza SI (omówienie) / 3 spotkania – 50 minut 500 zł
Terapia SI – 50 minut 120 zł
Terapia ręki – 50 minut 160 zł
Diagnoza Terapii ręki / 2 spotkania – 50 minut 300 zł
Terapia par / małżeńska / rodzinna – 90 minut 350zł
TUS - Trening umiejętności społecznych / 12 spotkań raz w tygodniu – 60 minut 70 zł
Sherborne / 12 spotkań raz w tygodniu – 50 minut 840 zł
Psychoterapia – 50 minut 170-220 zł
Diagnoza Specyficznych trudności w uczeniu się + omówienie (Dysleksja, Dysortografia, Dysgrafia, Dyskalkulia) 1300zł
Diagnoza Specyficznych trudności w uczeniu się + omówienie (Dyskalkulia) 850zł
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży (omówienie) 550 zł
Ocena gotowości szkolnej + omówienie 850 zł
Opinia psychologiczna 100 zł
Zaświadczenie 20 zł

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze terapii lub masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją: +48 578 604 204