Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem terapii stacjonarnej prowadzonych w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro.

Cennik

Rodzaj terapii Cena
Konsultacja psychologiczna dziecka / osoby dorosłej – 50 minut 130-160 zł
Konsultacja pedagogiczna – 50 minut 130 zł
Konsultacja logopedyczna – 50 minut 130 zł
Terapia uzależnień – 50 minut 130-140 zł
Fizjoterapia – 50 minut 120 zł
Diagnoza ENMOT – 50 minut
Terapia ENMOT – 50 minut
140 zł
140 zł
Diagnoza SI / 3 spotkania – 50 minut 400 zł
Terapia SI – 50 minut 90 zł
Terapia ręki – 50 minut 130 zł
Diagnoza Terapii ręki / 2 spotkania – 50 minut 260 zł
Terapia par / małżeńska / rodzinna – 90 minut 250zł
Trening umiejętności społecznych (raz w tygodniu) – 75 minut 50 zł
Sherborne / 12 spotkań raz w tygodniu – 50 minut 840 zł
Psychoterapia – 50 minut 140 zł
Diagnoza dysleksji, dysortografii i dyskalkulii 700 zł
Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży 450 zł
Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych 700 zł

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze terapii lub masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją: +48 578 604 204