Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” Jadwiga Hornowska realizuje projekt pod tytułem:

„Wzmocnienie odporności na przyszłe sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, poprzez wprowadzenie rozwiązań z zakresu IT”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

 

Działanie 6.2: Wsparcie M$P w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Celem projektu jest odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na usługi Wnioskodawcy poprzez automatyzację procesów związanych z rehabilitacją i obsługą klienta.

Dzięki automatyzacji kluczowych procesów u Wnioskodawcy stanie się on odporny na ewentualne przyszłe czynniki losowe oraz wzrośnie jego konkurencyjność na tle podobnych placówek w regionie

 

Dofinansowanie projektu z UE w postaci środków ze specjalnej linii budżetowej REACT-EU w wysokości 255 000 PLN.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Zapoznaj się z projektem pod adresem https://rehabilitacjaonline.com/