TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest wyjątkowym programem. Każda grupa będzie prowadzona przez wykwalifikowanego specjalistę, z wieloletnim stażem. Zapisanie się na Trening Umiejętności Społecznych w Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” macie Państwo pewność, że powierzacie Wasze dzieci wykwalifikowanej kadrze psychologów.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z metod leczenie pacjentów, mających problemy w funkcjonowaniu społecznym.
TUS odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

 • 4 – 6 lat,
 • 7 – 9 lat,
 • 10 – 12 lat,
 • 13 – 15 lat.

Dla kogo?

Zajęcia skierowane są do dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, rówieśnikami, lękowych, agresywnych, a także do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD.

Podczas zajęć dzieci nabędą i rozwiną umiejętności, takie jak:

 • Rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
 • Panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
 • Prawidłowych wzorców komunikowania się,
 • Przestrzeganie zasad i norm społecznych,
 • Nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • Odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych,
 • Pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • Wyrażania siebie i własnego zdania.

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji (szerszy zakres),
 • Poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • Rozwijanie rozumienia siebie i innych,
 • Rozwijanie dostrajania się emocjonalnego do sytuacji i osoby,
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami,
 • Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • Nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,
 • Poznanie technik rozwiązywania problemów,
 • Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów.

TUS jest to cykl 12 spotkań, trwających 60 minut. Koszt całego cyklu to 720 zł, istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.
O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z prowadzącym zajęcia ( 50 minut, płatne 130 zł).

GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Forma pomocy adresowana do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.
Terapią obejmuje się dzieci:

 • mające problemy szkolne, które związane są z deficytami poznawczymi,
 • nadpobudliwe, które swoim zachowaniem dostarczają kłopotów dorosłym,
 • mające problemy z kontrolowaniem emocji,
 • mające trudności w nauce ze względu na opóźnienia szkolne, zaniedbanie dydaktyczne,
 • agresywne,
 • borykające się z problemami rodzinnymi,
 • mające problemy w kontakcie z rówieśnikami,
 • wycofane, mające niską samoocenę.

Zajęcia socjoterapeutyczne opierają się na odpowiednio dobranych ćwiczeniach w formie gier i zabaw, odbywających się w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Cele:

 • nauka umiejętności wspólnej zabawy i współpracy,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i nauka nowych umiejętności,
 • uczenie postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami,
 • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
 • stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
 • rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
 • poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • nabycie umiejętności nieagresywnego sposobu rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • poznawanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem.

Zapraszamy dzieci w wieku 10 – 12 lat oraz 13 – 15 lat.

Zajęcia to cykl 20 spotkań, trwających 90 minut. Koszt całego cyklu to 1000 zł. Istnieje możliwość opłaty w ratach.
O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z prowadzącym zajęcia ( 50 minut, płatne 100 zł).