Monika Wróbel-Rojek

Monika Wróbel-Rojek

1. Pomoc psychologiczna dzieciom
2. Pomoc psychologiczna rodzicom
3. Diagnoza psychologiczna
4. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

BIO

Aneta Waszczuk

1. Konsultacje psychologiczne
2. Psychoterapia
3. Interwencja kryzysowa
4. Diagnoza psychologiczna

BIO

Małgorzata Morawska

1. Konsultacje ws. rozwojowo – wychowawczych,
2. Ocena psychologiczna małego dziecka,
3. Wspieranie rozwoju małego dziecka (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym).

BIO
Daria Kalinowska

Daria Kalinowska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta ręki. Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam w Akademii …

BIO

Edyta Pacelt

1.Diagnoza i terapia: dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji w przebiegu uszkodzeń i dysfunkcji OUN (afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacji w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych – otępienia), dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji, dzieci i dorosłych w zakresie funkcji pokarmowych (dysfagia, wybiórczość pokarmowa), niemowląt oraz dzieci starszych w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (m.in. ocena wędzidełka, ocena odruchów orofacjalnych, gotowość do rozszerzania diety), kinesiotaping dzieci oraz dorosłych z deficytami w obrębie nerwu twarzowego
2.Terapia ręki i grafomotoryki

BIO

Magda Olesiejuk

1. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
2. Fizjoterapeuta dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych
3. Terapeuta taktylny wg S. Masutowej

BIO

Kinga Sterniczuk

1. Terapia neurorozwojowa ndt bobath baby (małych dzieci i wcześniaków)
2. Kinesiology taping
3.wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego
4. Ocena neurorozwojowa niemowląt – wczesna interwencja
5. Pierwszy stopień integracji sensorycznej
6. Terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny.
7. Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego – chirurgia i rehabilitacja

BIO

Malczuk Piotr

Pedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny. Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy …

BIO

Janusz Gąsiecki

1. Terapia osób uzależnionych indywidualna i grupowa
2. Diagnoza uzależnień
3. Terapia osób współuzależnionych indywidualna i grupowa
4. Prowadzenie grup wsparcia

BIO

Konrad Więcierzewski

1. Diagnoza i terapia z zakresu Integracji Sensorycznej
2. Terapia Czaszkowo-krzyżowa
3. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne
4. Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka

BIO

Klimkowicz Anna

Nazywam się Anna Klimkowicz. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego …

BIO
Markowska Izabela terapeuta, psycholog

Markowska Izabela

1. TUS
2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
3.TZA

BIO