Edyta Hornowska-Aktepe

Edyta Hornowska-Aktepe

Dyrektor poradni, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny.

Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego…

Janusz Gąsiecki - terapeuta online

Janusz Gąsiecki

1. Terapia osób uzależnionych indywidualna i grupowa
2. Diagnoza uzależnień
3. Terapia osób współuzależnionych indywidualna i grupowa
4. Prowadzenie grup wsparcia

Justyna Gajewska

W Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” prowadzę grupy socjoterapeutyczne.

Karolina Laszuk - psychoterapeuta online

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej:
1. Wsparcie psychologiczne nastolatków.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich.
3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych.
4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców.
5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

Markowska Izabela terapeuta, psycholog

Markowska Izabela

1. TUS
2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
3.TZA

Edyta Solarska

Pedagog, Terapeuta ręki I i II stopnia

Małgorzata Morawska

1. Konsultacje ws. rozwojowo – wychowawczych,
2. Ocena psychologiczna małego dziecka,
3. Wspieranie rozwoju małego dziecka (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym).

Kinga Sterniczuk

1. Terapia neurorozwojowa ndt bobath baby (małych dzieci i wcześniaków)
2. Kinesiology taping
3.wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego
4. Ocena neurorozwojowa niemowląt – wczesna interwencja
5. Pierwszy stopień integracji sensorycznej
6. Terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny.
7. Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego – chirurgia i rehabilitacja

Aneta Waszczuk

1. Konsultacje psychologiczne
2. Psychoterapia
3. Interwencja kryzysowa
4. Diagnoza psychologiczna

Konrad Więcierzewski

1. Diagnoza i terapia z zakresu Integracji Sensorycznej
2. Terapia Czaszkowo-krzyżowa
3. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne
4. Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka

psycholog Weronika Włoszczyńska

Weronika Włoszczyńska

Zapraszam do kontaktu osoby, które mają trudności w sferze emocjonalnej, mają niskie poczucie własnej wartości, doznają nadmiernego stresu, mają trudności w obszarze relacji prywatnych i zawodowych, doświadczające kryzysów życiowych oraz cierpią na dolegliwości psychosomatyczne.

Ewa Lisowska

Neurologopeda, logopeda, pedagog, wychowawca przedszkolny, trener umiejętności społecznych.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz osobom z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykonuje masaż Shantala, kinesiotaping medyczny.

Psychoterapeuta Przemysław Szymański

Przemysław Szymański

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień.

Specjalizacja w nurcie Integratywnej psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej.