Edyta Hornowska-Aktepe

Edyta Hornowska-Aktepe

Dyrektor poradni, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny.

Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego…

Daria Więcierzewska

Zastępca dyrektora poradni.

Pedagog specjalny, certyfikowany diagnosta przyczyn trudności szkolnych,
terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog.

Aneta Waszczuk

Psycholog, psychoterapeuta.
Specjalizacja w psychoterapii nurcie psychodynamicznym.

Edyta Solarska

Pedagog, Terapeuta ręki I i II stopnia

Ewa Lisowska

Neurologopeda, logopeda, pedagog, wychowawca przedszkolny, trener umiejętności społecznych, specjalista od jąkania

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz osobom z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykonuje masaż Shantala, kinesiotaping medyczny.

Agnieszka Niejedli

Psychoterapeuta, psycholog.
Specjalizacja w nurcie psychodynamicznym.

Tomasz Bieńczyk

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

Mateusz Konaszewski

diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog,

Aleksandra Jaszczuk

Psycholog, Terapeuta dzieci i młodzieży, Trener Regulacji Emocji Dziecka, Trener Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Janusz Gąsiecki - terapeuta online

Janusz Gąsiecki

Terapeuta uzależnień
Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych.
Diagnoza uzależnień. Prowadzenie grup wsparcia

Katarzyna Michalak

Fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath Baby

Artur Michalak

Fizjoterapeuta, Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Justyna Gajewska

Psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), psycholog, socjoterapeuta.

Monika Wróbel-Rojek

Monika Wróbel-Rojek

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej.

Konrad Więcierzewski

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii czaszkowo – krzyżowej (CranioSacralna), oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – Kinezygerontoprofilaktyka.

Kinga Sterniczuk

Magister fizjoterapii, terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny. Ukończyłam kurs NDT – BOBATH BABY.

Markowska Izabela terapeuta, psycholog

Markowska Izabela

Pedagog- terapeuta specjalizujący się w pedagogice wczesnoszkolnej i terapii uczniów z problemami uczenia się oraz prowadzeniu Treningu Umiejętności Społecznych.

Małgorzata Morawska

Psycholog, pracuję z najmłodszymi pacjentami i ich rodzicami. Oferuję poradnictwo i psychoedukację rodziców w zakresie rozwojowo-wychowawczym oraz indywidualną pracę z dzieckiem.

Michał Bogusz

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog

Psychoterapeuta Przemysław Szymański

Przemysław Szymański

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień.

Specjalizacja w nurcie Integratywnej psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej.

psycholog Weronika Włoszczyńska

Weronika Włoszczyńska

Psycholog, psychoterapeuta
Specjalizacja w nurcie psychodynamicznym.
Jestem absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończyłam całościowy kurs z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.