Edyta Hornowska-Aktepe

Edyta Hornowska-Aktepe

Dyrektor poradni, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny.

Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego…

BIO
Janusz Gąsiecki - terapeuta online

Janusz Gąsiecki

1. Terapia osób uzależnionych indywidualna i grupowa
2. Diagnoza uzależnień
3. Terapia osób współuzależnionych indywidualna i grupowa
4. Prowadzenie grup wsparcia

BIO

Justyna Gajewska

W Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” prowadzę grupy socjoterapeutyczne.

BIO
Karolina Laszuk - psychoterapeuta online

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej:
1. Wsparcie psychologiczne nastolatków.
2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich.
3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych.
4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców.
5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

BIO
Markowska Izabela terapeuta, psycholog

Markowska Izabela

1. TUS
2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
3.TZA

BIO

Edyta Solarska

Pedagog, Terapeuta ręki I i II stopnia

BIO

Małgorzata Morawska

1. Konsultacje ws. rozwojowo – wychowawczych,
2. Ocena psychologiczna małego dziecka,
3. Wspieranie rozwoju małego dziecka (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym).

BIO

Magda Olesiejuk

1. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
2. Fizjoterapeuta dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych
3. Terapeuta taktylny wg S. Masutowej

BIO

Edyta Pacelt

1.Diagnoza i terapia: dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji w przebiegu uszkodzeń i dysfunkcji OUN (afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacji w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych – otępienia), dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji, dzieci i dorosłych w zakresie funkcji pokarmowych (dysfagia, wybiórczość pokarmowa), niemowląt oraz dzieci starszych w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (m.in. ocena wędzidełka, ocena odruchów orofacjalnych, gotowość do rozszerzania diety), kinesiotaping dzieci oraz dorosłych z deficytami w obrębie nerwu twarzowego
2.Terapia ręki i grafomotoryki

BIO

Kinga Sterniczuk

1. Terapia neurorozwojowa ndt bobath baby (małych dzieci i wcześniaków)
2. Kinesiology taping
3.wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego
4. Ocena neurorozwojowa niemowląt – wczesna interwencja
5. Pierwszy stopień integracji sensorycznej
6. Terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny.
7. Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego – chirurgia i rehabilitacja

BIO

Aneta Waszczuk

1. Konsultacje psychologiczne
2. Psychoterapia
3. Interwencja kryzysowa
4. Diagnoza psychologiczna

BIO

Konrad Więcierzewski

1. Diagnoza i terapia z zakresu Integracji Sensorycznej
2. Terapia Czaszkowo-krzyżowa
3. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne
4. Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka

BIO
psycholog Weronika Włoszczyńska

Weronika Włoszczyńska

Zapraszam do kontaktu osoby, które mają trudności w sferze emocjonalnej, mają niskie poczucie własnej wartości, doznają nadmiernego stresu, mają trudności w obszarze relacji prywatnych i zawodowych, doświadczające kryzysów życiowych oraz cierpią na dolegliwości psychosomatyczne.

BIO
Psychoterapeuta Przemysław Szymański

Przemysław Szymański

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta uzależnień.

Specjalizacja w nurcie Integratywnej psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej.

BIO