Agnieszka Niejedli

Psychoterapeuta, psycholog,

Specjalizacja w nurcie psychodynamicznym.

Prowadzę psychoterapię młodzieży od 15 r ż, i dorosłych.

Pracuje z osobami cierpiącymi z powodu:

depresji, nerwicy, stanów lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych, współuzależnienia, problemów wieku dorastania (bunt, agresja, objawy depresyjne, zachowania autoagresywne, nadużywanie np. komputera) oraz traumy, kryzysów życiowych (np. rozpad związku).

Najważniejsze elementy edukacji;

Jestem  psychoterapeutą psychodynamicznym.

Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, atestowaną przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Tytuł magistra psychologii otrzymałam na UMCS w Lublinie.

agnieszka-niejedli

Najważniejsze elementy doświadczenia zawodowego:

Staże zawodowe zdobywałam m.in. w Pododdziale Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, poddając swoją pracę regularnym superwizjom superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami dorosłymi indywidualnie i grupowo w Poradni Zdrowia Psychicznego, prowadząc punkty konsultacyjne, grupy wsparcia, oraz własną praktykę prywatną, czym zajmuję się do teraz.