Diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży

W NPPP Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” oferujemy DIAGNOZĘ INTELIGENCJI DZIECI, MŁODZIEŻY, MŁODYCH DOROSŁYCH (w wieku 5 – 20lat)

Zapraszamy do zapisów dzieci, młodzież i młodych dorosłych w celu:

👉obliczenia ilorazu inteligencji (IQ);
👉określenia szczególnych umiejętności, mocnych stron uczniów ponadprzeciętnie zdolnych;
👉wykluczenia niepełnosprawności intelektualnej.
🕛 👩‍⚕️Badanie poprzedza 30 minutowa konsultacja z rodzicem (w przypadku osoby niepełnoletniej)/ pełnoletnią osobą badaną w celu sporządzenia wywiadu.
👉Diagnoza obejmuje do 2 spotkań psychologa z osobą badaną, podczas których wykonuje ona określone próby zadaniowe (z użyciem narzędzia IDS-2).
🕛 Czas opracowania wyników przez specjalistę wynosi do 30 dni.
✅Podczas 30 minutowego spotkania podsumowującego rodzic lub pełnoletnia osoba badana otrzymuje pisemną diagnozę z określeniem ilorazu inteligencji i zdolności poznawczych.

👉Koszt badania 450zł.