Diagnoza dysleksji, dysortografii i dyskalkulii

W NPPP Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” oferujemy DIAGNOZĘ PSYCHOLOGICZNĄ I PEDAGOGICZNĄ, m.in.:

  • dysleksji, dysortografii, dyskalkulii

Zapraszamy do zapisów, jeśli twoje dziecko:

  • przejawia trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych (w szczególności z zakresu czytania, pisania, matematyki),
  • wydaje się być rozproszone, ma problem z utrzymaniem uwagi.

Badanie poprzedza 30 minutowa konsultacja z rodzicem w celu sporządzenia wywiadu oraz zebrania niezbędnej dokumentacji. Diagnoza dziecka obejmuje 4 spotkania (2 spotkania z psychologiem i 2 z pedagogiem), podczas których dziecko wykonuje określone próby zadaniowe.

Czas opracowania wyników przez specjalistów wynosi do 30 dni. Podczas 30 minutowego spotkania podsumowującego rodzic otrzymuje pisemną diagnozę z potwierdzeniem lub wykluczeniem specyficznych trudności w uczeniu się.

Koszt badania 700zł.