KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

 • Jeśli odczuwają Państwo różnego rodzaju problemy, z którymi nie możecie sami się uporać i potrzebują pomocy w ich rozpoznaniu, serdecznie zapraszamy na konsultacje z naszymi specjalistami.
 • Jest to pierwszy kontakt z psychologiem, który podczas rozmowy postara się zdiagnozować przyczyny przeżywanych trudności oraz dobierze najbardziej odpowiednią metodę dalszej pracy. W przypadku decyzji jedynie na konsultacje kontakt obejmuje najczęściej od 1 do 3 spotkań, podczas których psycholog udzieli Państwu możliwie pełnej informacji na temat działań jakich podjąć, by móc poradzić sobie z trudnościami. Formą dalszej pracy jest psychoterapia.

Konsultacja psychologiczna to dobry początek do zmian w swoim życiu, by jego jakość była lepsza. Pierwsze spotkanie może stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia psychoterapii. Pozwoli zapoznać się z metodami pracy psychoterapeuty i bardziej świadomie zdecydować się na terapię.

Kiedy zdecydować się na taką formę wsparcia?

 • Jeśli jesteśmy w sytuacji kryzysowej, trudnej, w której nie możemy sobie poradzić,
 • Jeśli mamy trudności budowaniu trwałych i bliższych relacji z innymi ludźmi,
 • Jeśli posiadamy objawy lękowe, nerwicowe,
 • Jeśli odczuwamy silne i nieadekwatne emocje w danej sytuacji,
 • Inne powody, które źle na nas wpływają i na naszą równowagę psychiczną.

Koszt indywidualnej konsultacji psychologicznej to koszt 150 – 180 zł / 50 minut.

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

Jest to rozmowa pedagoga z rodzicem, bez udziału dziecka, na temat konkretnego i indywidualnego problemu wychowawczego. Forma pomocy rodzicom, którzy chcą pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka bądź doświadczają trudności w wychowaniu. Pedagog pomoże skierować uwagę na ważne kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, mającym problemy w nauce. Konsultacje są po to, by móc znaleźć przyczyny trudnych zachowań.

W sytuacjach jakich konsultacja pedagogiczna pomoże, gdy:

 • chcesz poprawić swoje relacje z dzieckiem,
 • masz trudności wychowawcze,
 • nie rozumiesz pewnych zachowań dziecka,
 • martwią cię lub niepokoją emocje okazywane przez dziecko.

Koszt jednej wizyty to 150 zł/ 50 minut.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Jest formą pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie, a także wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę oraz stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia.
Psychoterapia jest procesem długoterminowym i wymaga większej pacy nad sobą oraz samoświadomości.

Dla kogo?
Psychoterapia nie jest tylko dla ludzi cierpiących na zaburzenia czy będących w poważnych kryzysach życiowych. Ma na celu również poprawić jakość życia emocjonalnego, zwiększyć i wzmocnić poczucie własnej wartości czy polepszyć komunikacje międzyludzkie.

Jeśli:

 • Nie radzisz sobie z trudnościami życiowymi,
 • Silniej odczuwasz stres,
 • Nie wiesz jak sobie poradzić z emocjami (np.: lęk, agresja, smutek, frustracja),
 • Masz stany depresyjne, nerwice,
 • Masz problemy w komunikacji z innymi ludźmi,
 • Posiadasz fizyczne objawy nawarstwiających się problemów.

Nasi psychoterapeuci poddawani są superwizji, są to regularne spotkania psychoterapeuty z innym, często bardziej doświadczonym psychoterapeutą, legitymującym się certyfikatem superwizora. Ma na celu lepsze zrozumienie klienta oraz możliwość konsultowania napotkanych w pracy z nim trudności. Superwizja odbywa się w różny sposób – może być indywidualna lub grupowa, a klient zawsze pozostaje anonimowy.

W zależności od problemu i stopnia jego nasilenia, stosuje się różne rodzaje i metody psychoterapii. Proces ten może być  krótkoterminowy  (to znaczy, że jest ograniczony w czasie, trwa 6-12 miesięcy, a spotkania mogą odbywać się z różną częstotliwością w zależności od podejścia terapeutycznego, najczęściej raz w tygodniu), oraz długoterminowy (wówczas zwykle trwa kilka lat i jest ustalany bez ostatecznego terminu jej zakończenia, spotkania odbywają się z określoną częstotliwością- od jednej do trzech sesji w tygodniu).

Koszt jednego spotkania terapeutycznego to 160 – 180 zł/ 50 minut.

Jesteśmy tu żeby Ci pomóc!

UZALEŻNIENIA

Uzależnienie jest postępującym procesem chorobowym pojawiającym się jako efekt przyjmowania substancji (alkohol, narkotyki) lub podejmowania działań (hazard, zakupy), które na początku sprawiają przyjemność, lecz w konsekwencji mogą wpływać negatywnie na życie, a nawet zdrowie, gdy staje się to koniecznością. Osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim postępowaniem.
Proces terapeutyczny ma na celu wesprzeć osobę uzależnioną do wyjścia z nałogu. W rezultacie ma doprowadzić do zrezygnowania z danego zachowania i powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Koszt jednego spotkania to 150-160 zł/ 50 minut.

Zapraszamy do pracy w terapii indywidualnej, jak i grupowej.

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

Alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ dotyka każdego członka rodziny i wpływa na nią niszcząco. Doświadczenia z dzieciństwa, w którym ważną rolę odgrywał alkohol, przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu i niesie ze sobą wiele konsekwencji. Takie doświadczenia często wiążą się z przemocą, odrzuceniem, brakiem wsparcia i systemu wartości. Generują wiele problemów i bolesnych przeżyć, z którymi nie potrafią się uporać sami.
Objawy syndromu DDA:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęk przed odrzuceniem, bliskością,
 • trudność w budowaniu trwałych i głębokich związków,
 • trudność w nawiązywaniu nowych kontaktów, ostrożność, brak zaufania, wrogość,
 • problemy z wyrażaniem i okazywaniem uczuć,
 • silna potrzeba kontroli,
 • poczucie osamotnienia, cierpienia, krzywdy,
 • negatywne postrzeganie własnej osoby,
 • tendencje do izolacji.

Celem terapii dedykowanej DDA jest uporanie i rozstanie się z doświadczeniami z dzieciństwa, uporządkowanie obecnego życia, zmiana samego siebie, odzyskanie równowagi psychicznej, odbudowanie zaufania zarówno do siebie, jak i innych. Udział w terapii DDA pozwala pozbyć się destrukcyjnych zachowań i wdrożyć zmiany w realnym życiu.

Koszt jednego spotkania to 130-140 zł/ 50 minut.

PSYCHOTRAUMATOLOG

Psychotraumatolog to osoba która, mówiąc najprościej, prowadzi terapię traumy. Koncentruje się na silnych emocjach klienta i pomaga stopniowo je zrozumieć, a także odzyskać kontakt z niechcianym – trudnym obszarem pamięci i włączyć go w codzienne życie, tak aby trauma z przeszłości nie rzutowała na codzienne funkcjonowanie i kontakty społeczne. Tutaj nie można jednoznacznie określić ile trwa terapia – zależy to od bardzo wielu czynników – czasu jaki upłynął od traumatycznego zdarzenia, gotowości do pracy, wystąpienia innych zaburzeń i innych.

Psychotraumatolog zajmuję się rozpoznaniem traumatycznego przeżycia oraz pomaga odzyskać równowagę psychiczną przy pomocy terapii indywidualnej. Zdarzenia traumatyczne:

 • przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna,
 • wypadki drogowe, komunikacyjne,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • sytuacje związane z zagrożeniem życia.

Koszt jednej wizyty to 160 – 180 zł/ 50 minut.

TERAPIA EMDR

Jest podejściem psychoterapeutycznym omawianym głównie w kontekście leczenia Zespołu Stresu Pourazowgo (PTSD), a także dla osób z traumą, depresją, lękiem. Metody tej terapii opierają się na przemian działających bodźcach wzrokowych, słuchowych lub dotykowych, które dają większą efektywność terapii.

Koszt jednej wizyty to 180 zł/ 50 minut.