Usługi Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro

Terapia Online

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Sprawdź

Terapia dzieci

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Sprawdź

Terapia dorosłych

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Kontakt

Terapia małżeństw / par

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci

Sprawdź

Terapia rodzinna

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci

Sprawdź

Coaching

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci

Sprawdź

I Ty skorzystaj z pomocy najlepszych specjalistów

Nikt nie jest w stanie sprawić, byś poczuł się gorszym, bez Twojego pozwolenia – Eleanor Roosevelt

Edyta Hornowska-Aktepe

Dyrektor poradni, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny. Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego...

Janusz Gąsiecki

1. Terapia osób uzależnionych indywidualna i grupowa 2. Diagnoza uzależnień 3. Terapia osób współuzależnionych indywidualna i grupowa 4. Prowadzenie grup wsparcia

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej: 1. Wsparcie psychologiczne nastolatków. 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. 3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych. 4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców. 5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

Markowska Izabela

1. TUS 2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 3.TZA

Małgorzata Morawska

1. Konsultacje ws. rozwojowo - wychowawczych, 2. Ocena psychologiczna małego dziecka, 3. Wspieranie rozwoju małego dziecka (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym).

Magda Olesiejuk

1. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej 2. Fizjoterapeuta dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych 3. Terapeuta taktylny wg S. Masutowej

Edyta Pacelt

1.Diagnoza i terapia: dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji w przebiegu uszkodzeń i dysfunkcji OUN (afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacji w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych – otępienia), dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji, dzieci i dorosłych w zakresie funkcji pokarmowych (dysfagia, wybiórczość pokarmowa), niemowląt oraz dzieci starszych w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (m.in. ocena wędzidełka, ocena odruchów orofacjalnych, gotowość do rozszerzania diety), kinesiotaping dzieci oraz dorosłych z deficytami w obrębie nerwu twarzowego 2.Terapia ręki i grafomotoryki

Kinga Sterniczuk

1. Terapia neurorozwojowa ndt bobath baby (małych dzieci i wcześniaków) 2. Kinesiology taping 3.wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego 4. Ocena neurorozwojowa niemowląt - wczesna interwencja 5. Pierwszy stopień integracji sensorycznej 6. Terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny. 7. Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego - chirurgia i rehabilitacja

Aneta Waszczuk

1. Konsultacje psychologiczne 2. Psychoterapia 3. Interwencja kryzysowa 4. Diagnoza psychologiczna

Konrad Więcierzewski

1. Diagnoza i terapia z zakresu Integracji Sensorycznej 2. Terapia Czaszkowo-krzyżowa 3. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne 4. Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka

Weronika Włoszczyńska

Zapraszam do kontaktu osoby, które mają trudności w sferze emocjonalnej, mają niskie poczucie własnej wartości, doznają nadmiernego stresu, mają trudności w obszarze relacji prywatnych i zawodowych, doświadczające kryzysów życiowych oraz cierpią na dolegliwości psychosomatyczne.

Edyta Hornowska-Aktepe

Dyrektor poradni, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny. Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego...

Magdalena Nowy-Janc

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog – konsultacje psychologiczne / terapia online. Absolwentka Psychologii na USWPS (specjalność: psychologia kliniczna) oraz Pedagogiki na UAM (specjalność: doradztwo zawodowe i personalne). Pedagog i Psycholog z ponad 5 letnim stażem...

Magdalena Wilk

Psycholog poradnictwa psychologicznego. Prowadzenie rozmów, terapii w zakresie doświadczanych trudności emocjonalnych, wahań nastroju, poczucia braku sensu życia. Praca z niskim poczuciem własnej wartości, depresją, lękami, poczuciem osamotnienia, trudnościami w kontaktach społecznych...

Oliwia Kozik

Psycholog - konsultacje / terapie online Zajmuje się wsparciem dla osób młodych w zakresie poszukiwania swojej drogi, ścieżki edukacji czy przyszłej pracy, w kryzysach emocjonalnych, pragnących uporządkować swoje relacje z innymi ludźmi. Założycielka bloga o tematyce...

Agata Maria Aleksińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Klinicysta. Specjalizuje się w leczeniu depresji, objawów lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości osób dorosłych, DDA. Dodatkowo zajmuje się ...

Aleksandra Komosińska

Psycholożka, coach i trener. Specjalizuje się w trudności w relacjach prywatnych, zawodowych oraz partnerskich; trudności w pracy, wypalenia zawodowego; zaburzeń emocjonalnych; zaniżonej...

Aleksandra Telega

1.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dorosłych 2.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodzieży 3.Psychoterapia dla dorosłych 4.Psychoterapia dla młodzieży

Anna Ligęza-Łaciok

Terapeuta uzależnień, przyszły psycholog, pedagog. Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jestem studentką psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii…

Anna Manios

Zakres wsparcia: terapia uzależnień, zaburzenia depresyjne i lękowe, PTSD, radzenie sobie ze stresem, interwencja kryzysowa, samoocena i kompetencje społeczne, terapia par

Iwona Dudzińska

Terapia rodzinna Terapia par i małżeństw Terapia dzieci Terapia rodziców Terapia młodzieży ponadgimnazjalnej Terapia nauczycieli

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej: 1. Wsparcie psychologiczne nastolatków. 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. 3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych. 4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców. 5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

Kinga Michalak-Bogdańska

Wspieram swoich klientów w:   odkrywaniu i efektywnym wykorzystywaniu własnych zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego. budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi. poszerzaniu świadomości własnych potrzeb i planowaniu działań w procesie życiowych zmian. umacnianiu relacji rodzic- dziecko. tworzeniu nowych strategii radzenia sobie ze stresem. poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysu życiowego.

Małgorzata Czerniejewska

Psychoterapeutka. Zapraszam osoby, które czują, że ich życie nie wygląda tak, jak tego pragną. W szczególności osoby które doświadczają: problemów emocjonalnych, cierpienia, depresji trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, wychowawczych, kryzysu poczucia sensu życia, wewnętrznej pustki i samotności, dolegliwości psychosomatycznych, zaniżonego poczucia własnej wartości, innych problemów natury psychologicznej.

Sylwia Walendziewska

Pomoc psychoterapeutyczną kieruje do osób które: mają trudności z rozumieniem i regulacją własnych emocji doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji, zmagają się z zaburzeniami nastroju, depresją i obniżonym poczuciem własnej wartości, cierpią z powodu zaburzeń lękowych.

Aleksandra Gdynia

poradnictwo psychologiczne pomoc w poradzeniu sobie w kryzysie towarzyszenie w procesie żałoby wsparcie po przeżytej traumie

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zapytaj o konsultację

    Imię i nazwisko*

    Adres email*

    Treść wiadomości