O nas

Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” jest prywatną poradnią psychologiczną specjalizującą się w leczeniu dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Sprawdź

Pomoc online

Powszechna forma kontaktu specjalisty z pacjentem, który ma ten komfort że trudną pracę nad sobą realizuje we własnej, bezpiecznej przestrzeni.

Sprawdź

Oferta

Skorzystaj z bogatej oferty dla: dzieci, dorosłych oraz grup dzieci i dorosłych. Pomoc psychologiczna obejmuje zawsze szereg działań, rozpocznij zmiany już dziś.

Kontakt

I Ty skorzystaj z pomocy najlepszych specjalistów

Nikt nie jest w stanie sprawić, byś poczuł się gorszym, bez Twojego pozwolenia – Eleanor Roosevelt

Edyta Hornowska-Aktepe

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog – terapeuta, mediator rodzinny Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem…

Aleksandra Telega

1.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla dorosłych 2.Konsultacje i pomoc psychologiczna dla młodzieży 3.Psychoterapia dla dorosłych 4.Psychoterapia dla młodzieży

Anna Manios

ZAKRES WSPARCIA: terapia uzależnień zaburzenia depresyjne i lękowe PTSD radzenie sobie ze stresem interwencja kryzysowa samoocena i kompetencje społeczne terapia par

Sylwia Walendziewska

Pomoc psychoterapeutyczną kieruje do osób które: mają trudności z rozumieniem i regulacją własnych emocji doświadczają trudności w nawiązywaniu i budowaniu bliskich relacji, zmagają się z zaburzeniami nastroju, depresją i obniżonym poczuciem własnej wartości, cierpią z powodu zaburzeń lękowych.

Małgorzata Czerniejewska

Zapraszam osoby, które czują, że ich życie nie wygląda tak, jak tego pragną. W szczególności osoby które doświadczają: problemów emocjonalnych, cierpienia, depresji trudności w relacjach rodzinnych, partnerskich, wychowawczych, kryzysu poczucia sensu życia, wewnętrznej pustki i samotności, dolegliwości psychosomatycznych, zaniżonego poczucia własnej wartości, innych problemów natury psychologicznej.

Iwona Dudzińska

Terapia rodzinna Terapia par i małżeństw Terapia dzieci Terapia rodziców Terapia młodzieży ponadgimnazjalnej Terapia nauczycieli

Aleksandra Komosińska

trudności w relacjach prywatnych, zawodowych oraz partnerskich; trudności w pracy, wypalenia zawodowego; zaburzeń emocjonalnych; zaniżonej samooceny, niskiego poczucia własnej wartości; problemów wynikających z wysokiej wrażliwości; satysfakcji i jakości życia; rozwoju osobistego i zawodowego.

Kinga Michalak-Bogdańska

Wspieram swoich klientów w:   odkrywaniu i efektywnym wykorzystywaniu własnych zasobów do rozwoju zawodowego i osobistego. budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi. poszerzaniu świadomości własnych potrzeb i planowaniu działań w procesie życiowych zmian. umacnianiu relacji rodzic- dziecko. tworzeniu nowych strategii radzenia sobie ze stresem. poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysu życiowego.

Aneta Waszczuk

1. Konsultacje psychologiczne 2. Psychoterapia 3. Interwencja kryzysowa 4. Diagnoza psychologiczna

Małgorzata Morawska

1. Konsultacje ws. rozwojowo - wychowawczych, 2. Ocena psychologiczna małego dziecka, 3. Wspieranie rozwoju małego dziecka (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym).

Edyta Pacelt

1.Diagnoza i terapia: dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji w przebiegu uszkodzeń i dysfunkcji OUN (afazja, dyzartria, zaburzenia komunikacji w przebiegu zespołów neurodegeneracyjnych – otępienia) dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji dzieci i dorosłych w zakresie funkcji pokarmowych (dysfagia, wybiórczość pokarmowa) niemowląt oraz dzieci starszych w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (m.in. ocena wędzidełka, ocena odruchów orofacjalnych, gotowość do rozszerzania diety) kinesiotaping dzieci oraz dorosłych z deficytami w obrębie nerwu twarzowego 2.Terapia ręki i grafomotoryki

Agata Maria Aleksińska

Psycholog, Psychoterapeuta, Klinicysta. Absolwentka Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz wydziału klinicznego psychologii SWPS w Warszawie. Specjalista rekomendowany Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego…

Anna Ligęza-Łaciok

Terapeuta uzależnień, przyszły psycholog, pedagog. Obecnie przygotowuje się do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień akredytowanego przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jestem studentką psychologii w Wyższej Szkole Ekonomii…

Magda Olesiejuk

1. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej 2. Fizjoterapeuta dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych 3. Terapeuta taktylny wg S. Masutowej

Kinga Sterniczuk

1. Terapia neurorozwojowa ndt bobath baby (małych dzieci i wcześniaków) 2. Kinesiology taping 3.wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego 4. Ocena neurorozwojowa niemowląt - wczesna interwencja 5. Pierwszy stopień integracji sensorycznej 6. Terapeuta zajęciowy i pedagog specjalny. 7. Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego - chirurgia i rehabilitacja

Karolina Laszuk

Psycholog, Specjalista Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej: 1. Wsparcie psychologiczne nastolatków. 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i partnerskich. 3. Interwencja kryzysowa i poradnictwo w trudnościach osobistych. 4. Konsultacje wychowawcze i psychologiczne dla rodziców. 5. Wszystkie konsultacje dostępne również w języku angielskim.

Monika Wróbel-Rojek

1. Pomoc psychologiczna dzieciom 2. Pomoc psychologiczna rodzicom 3. Diagnoza psychologiczna 4. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Daria Kalinowska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta ręki. Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Malczuk Piotr

Pedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny. Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, kierunku Pedagogika Wieku Dziecięcego. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy…

Konrad Więcierzewski

1. Diagnoza i terapia z zakresu Integracji Sensorycznej 2. Terapia Czaszkowo-krzyżowa 3. Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne 4. Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka

Klimkowicz Anna

Nazywam się Anna Klimkowicz. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Jestem…

Gąsiecki Janusz

1. Terapia osób uzależnionych indywidualna i grupowa 2. Diagnoza uzależnień 3. Terapia osób współuzależnionych indywidualna i grupowa 4. Prowadzenie grup wsparcia

Markowska Izabela

1. TUS 2. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 3.TZA

Aktualności

ENMOT

ENMOT metoda stymulacji obwodowej w zaburzeniach neurogennych TENS/EMS, poparta wieloletnimi badaniami, bezpieczna, a przede wszystkim skuteczna. Kierowana głównie do pacjentów: dotkniętych rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, …

Czytaj więcej

Kolejna edycja TUS!

Trening umiejętności społecznych to zajęcia, których celem jest rozwijanie umiejętności/kompetencji społecznych. TUS to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierająca rozwój emocjonalno – społeczny, łagodząca lub zapobiegająca …

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Zapytaj o konsultację

    Imię i nazwisko*

    Adres email*

    Treść wiadomości