psycholog Biała Podlaska

Aleksandra Rozwadowska

Psycholog, ukończyła szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Wspiera rodziców, osoby dorosłe w kryzysach, trudnych momentach życiowych. Prowadzi psychoedukację i pomaga w podnoszeniu jakości życia.  

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalności klinicznej, studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, a także szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, którą wykorzystuje na co dzień w swojej pracy. 

Dzięki swoim osobistym doświadczeniom, a także pracy w placówkach oświatowych  i pomocowych doskonale rozumie trudności z jakimi zmagają się dzieci, młodzież i rodzice. Swoje doświadczenie zdobywała podczas półrocznego stażu w Towarzystwie Pomocy Młodzieży w Warszawie pracując z młodymi dorosłymi, doświadczającymi kryzysów i zaburzeń psychicznych. Aktualnie wspiera osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców/ opiekunów w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pracuje również jako psycholog szkolny w przedszkolu i szkole podstawowej, gdzie pomaga uczniom z trudnościami poznawczymi i funkcjonowaniem emocjonalno – społecznym. 

W Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Lustro”:

–  pracuje indywidualnie z dziećmi od 7 roku życia, młodzieżą doświadczającą trudności relacyjnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych, nastroju. 

– udziela poradnictwa i wsparcia rodzicom, rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, dorosłym. 

– pracuje z dorosłymi w Podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych, doświadczających kryzysów i trudnych momentów życiowych.

psycholog Biała Podlaska