Klaudia Rogowska

Fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu fizjoterapii oraz wychowania fizycznego ukończyła w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych na takich kierunkach jak Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz Integracja Sensoryczna. Na co dzień pracuje z dziećmi z wadami postawy, obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym, z zaburzeniem równowagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz z dorosłymi borykającymi się z przewlekłymi i ostrymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa i kończyn.  W swojej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych kursach, szkoleniach, a także podczas kontaktów z innymi terapeutami. Wciąż doskonali swój warsztat i poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje.

IMG-20240708-WA0003-1

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Wybrane techniki manipulacji stawów kręgosłupa
 • Pinoterapia
 • Terapia punktów spustowych z zastosowaniem suchej igłoterapii oraz mezoterapii kolagenem
 • Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się i umiejętności społecznych
 • Picture Exchange Communication System – Poziom I
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne, Pracownia Edukacji Psychologicznej Dariusz Okrzesik
 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart, Ośrodek Szkolenia Scolaris w Warszawie
 • Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne z upoważnienia The International Sherborne Co-operation – poziom I;
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy;
 • Attention Autism;
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 • Podstawy edukacji i terapii dziecka z autyzmem;
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii;
 • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc- tytuł ratownika, Emergency Medical Services Ratownictwo Medyczne i Szkolenia
 • Instruktor pływania
 • Szkolenie ratownika wodnego
 • Kurs Aqua Animator
 • Instruktor samoobrony
 • Kurs wychowawcy wypoczynku