Tomasz Bieńczyk

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wydział WFiS w Białej Podlaskiej na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia, Oligofrenopedagogika – edukacjia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autyzm – Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałem w PSTIS (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Ukończone kursy i szkolenia :

 • I i II stopień Integracji Sensorycznej – diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Kurs Stopnia Podstawowego Osteopatii Kranialnej w Polish Canadian CranioSacral Therapy Institute Bożena Przyjemska.
 • Terapia behawioralna w teorii i w praktyce III modułowy kurs bazowy prowadzony przez Beatę Ignaczewską
 • „Trening Umiejętności Społecznych”(TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • „Attention Autism”
 • PECS – The Picture Exchange Communication System – alternatywna metoda komunikacji dla dzieci z zaburzeniami mowy
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii
 • „Zastosowanie Arteterapii i Muzykoterapii w Procesie Rehabilitacji Dziecka z Autyzmem”
 • „ Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne” z upoważnienia The International Sherborne Co-operation
 • „Doradztwo zawodowe”
 • Instruktor dyscypliny sportu : piłka siatkowa
 • Instruktor rekreacji ruchowej kinezygerontoprofilaktyki
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego
 • Instruktor samoobrony
 • Trener Osobisty/personalny/indywidualny
 • Kurs wychowawcy i opiekuna kolonijnego
 • KPP- Kurs Pierwszej Pomocy
BienczykTomasz