Konrad Więcierzewski

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta terapii czaszkowo – krzyżowej (CranioSacralna), oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – Kinezygerontoprofilaktyka.

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wydział WFiS w Białej Podlaskiej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Następnie ukończyłem studia z zakresu Kwalifikacji Pedagogicznych, Wychowania Fizycznego oraz Oligofrenopagogiki.

Certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałem w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, natomiast uprawnienia terapeuty terapii czaszkowo-krzyżowej (Kurs Stopnia Podstawowego z Osteopatii Kranialnej oraz Terapii Czaszkowo-Krzyżowej II stopień) w Polish Canadian CranioSacral Therapy Institute.

Ukończyłem również kurs doskonalący – ruch rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I ) z upoważnienia The International Sherborne Co-operation oraz trzymodułowy kurs bazowy z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce.

Konrad Więcierzewski

Posiadam także uprawnienia z Kinezygerontopfilaktyki, pozwalające na prowadzenie usprawniających zajęć ruchowych z seniorami.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz przez 8 lat pracy z dziećmi i młodzieżą jako trener piłki nożnej. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W dalszym ciągu studiuje i poszerzam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi.

Oferuję:

  • Diagnozę i terapię z zakresu Integracji Sensorycznej
  • Terapię Czaszkowo-krzyżową
  • Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne
  • Zajęcia usprawniające dla seniorów – Kinezygerontoprofilaktyka