Małgorzata Morawska

dr Małgorzata Morawska – psycholog

Jestem psychologiem z 13-letnim stażem pracy. Zarówno tytuł magistra psychologii (r. 2008) jak i tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii (r. 2015) uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie zawodowe budowałam pracując z dziećmi i ich rodzinami w przedszkolach, szkole podstawowej, gimnazjum i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W centrum moich zainteresowań od początku pracy zawodowej leżały zagadnienia dotyczące diagnozy i wsparcia najmłodszych dzieci (w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym , przedszkolnym).

Obecnie pracuję w szkole podstawowej i przedszkolu. Udzielam wsparcia psychologicznego uczniom zmagającym się z trudnościami poznawczymi, emocjonalnymi i społecznymi. Wspieram uczniów niepełnosprawnych w procesie kształcenia specjalnego. Poza aktywnością praktyczną interesuję się także działalnością dydaktyczną. Uczę studentów fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej przedmiotów związanych z psychologią kliniczną i rozwojową.

W Centrum Psychoterapii i Rozwoju „Lustro” pracuję z najmłodszymi pacjentami i ich rodzicami. Oferuję poradnictwo i psychoedukację rodziców w zakresie rozwojowo-wychowawczym oraz indywidualną pracę z dzieckiem.

malgorzata-morawska