Michał Bogusz

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, Instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe/ squash /windsurfing / taekwon-do

Tytuł magistra zdobyłem w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wydział WFiS w Białej Podlaskiej na kierunku Wychowanie Fizyczne. Następnie ukończyłem studia podyplomowe z Oligofrenopagogiki – edukacjia i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną , oraz kurs kwalifikacyjny z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci z Autystycznych.

Certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałem w PSTIS ( Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej )

Podczas swojej kariery zawodowej pracowałem przez niemal 10lat jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz terapeuta Integracji Sensorycznej w Szkole Podstawowej Specjalnej Dla dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi Wspólny Świat w Białej Podlaskiej, gdzie zdobyłem doświadczenie oraz ukończyłem wiele specjalistycznych kursów i szkoleń min.

Kurs – Ruch rozwijający wg. Veroniki Sherborne
PECS – Trudne zachowania a Komunikacja Funkcjonalna
PECS – Rozwijanie Kluczowych umiejętności komunikacyjnych
PECS – system poziom I i II
Nauczanie Precyzyjne
Zastosowanie Arteterapii i Muzykoterapii w Procesie rehabilitacji dziecka z Autyzmem

bogusz-michal