Janusz Gąsiecki - terapeuta online

Janusz Gąsiecki

Terapeuta z 8-letnim stażem, specjalizuje się w terapii osób uzależnionych, jak również w zakresie współuzależnienia, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 ukończone szkolenie w zakresie studium terapii uzależnień w CARE Brok, obecnie w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień. Pochodzi i mieszka na stałe w Białej Podlaskiej.

Janusz Gąsiecki - terapeuta online