Ewa Lisowska

Pedagog, Neurologopeda, logopeda, wychowawca przedszkolny, trener umiejętności społecznych, specjalista od jąkania.

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam pedagogikę II stopnia ze specjalnością psychopedagogika specjalna z logopedią (2012). Studia podyplomowe ukończyłam w następujących kierunkach:

  • wychowanie przedszkole (2012)
  • Logopedia (2014)
  • Neurologopedia (2018)
  • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum Autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (2020).

Kursy:

  • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną Stopień I i II (2022)
FB_IMG_1643039091842-1

Doświadczenie zawodowe budowałam w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Obecnie pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający- wspieram uczniów niepełnosprawnych w procesie kształcenia specjalnego a także prowadzę terapie logopedyczne m.in w przedszkolu, i centrum medycznym.

W Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro oferuję DIAGNOZĘ I TERAPIĘ NEUROLOGOPEDYCZNĄ szczególnie dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy oraz osobom z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Oferuję również możliwość masażu Shantala czy kinesiotaping medyczny.

Prywatnie mama trzech synów.