Aneta Waszczuk

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka studiów magisterskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz 4- letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w publicznych oraz niepublicznych placówkach związanych z ochroną zdrowia psychicznego min. w Oddziale Psychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Uzależnień, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Psychiatrycznym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Obecnie pracuje prowadząc własną praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną. Zajmuje się głównie psychoterapią indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych, które doświadczają obniżonego nastroju, nadmiernego lęku, trudności w relacjach z innymi, cierpią z powodu dolegliwości psychosomatycznych, przeżywają życiowe kryzysy. Swoją pomoc kieruje też do osób, którym psychoterapia została zalecona przez lekarza jako wspomagająca lub podstawowa forma leczenia. Zajmuje się też diagnozą psychologiczną.

8

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

 1. Konsultacje psychologiczne
  to spotkania, których celem jest pomoc w identyfikacji problemu, z którym się zgłaszamy oraz wskazanie optymalnego sposobu poradzenia sobie z nim.
 2. Psychoterapia
  to proces mający uświadomić osobie z niej korzystającej źródło trudności i mechanizmy psychologiczne stojące za zgłaszanymi problemami. Jest działaniem długoterminowym służącym rozwijaniu poczucia wpływu na własne życie i kształtowaniu bardziej przystosowawczych sposobów radzenia sobie. Może być też stosowana jako forma rozwoju osobistego podnoszącego jakość życia.
 3. Interwencja kryzysowa
  to doraźne działanie kierowane do osób, które w obliczu nieoczekiwanego dla siebie zdarzenia życiowego, postrzeganego jako zagrażające zdrowiu lub życiu, skutkującego utratą kogoś lub czegoś ważnego nie potrafią poradzić sobie samodzielnie. Interwencja kryzysowa ma na celu zmniejszenie cierpienia oraz pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i kontroli nad własnym życiem.
 4. Diagnoza psychologiczna
  to oparta na wywiadzie, obserwacji i badaniu testowym metoda oceny stanu psychicznego często zalecana przez innych specjalistów np. psychiatrów, neurologów jako uzupełniająca forma diagnozy najczęściej służąca ocenie poziomu sprawności intelektualnej, funkcjonowania poznawczego lub osobowościowego.