Daria Więcierzewska

Zastępca dyrektora poradni. Pedagog specjalny, certyfikowany diagnosta przyczyn trudności szkolnych, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog.

Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na takich kierunkach jak Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz trudnościami w uczeniu się. W swojej codziennej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na licznych kursach, szkoleniach, a także podczas kontaktów z innymi terapeutami. Wciąż doskonalę swój warsztat i poszerzam swoją wiedzę oraz kompetencje.

Daria Wie_cierzewska

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie certyfikujące z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno – pedagogicznego;
 • Teoria i praktyka EEG Biofeedback – szkolenie zgodne z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance;
 • Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne z upoważnienia The International Sherborne Co-operation – poziom I;
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy;
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej – cz. I i II;
 • Picture Exchange Communication System – Poziom II;
 • Attention Autism;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej;
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 • Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem;
 • Podstawy edukacji i terapii dziecka z autyzmem;
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – cz. I;
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii;
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z wykorzystaniem oceny rozwoju TEST PEP-R Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera;
 • Arteterapia i praca arteterapeuty;
 • Program Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”;