Marlena Chacewicz

Pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki I i II stopnia.

Jestem absolwentką studiów wyższych UMCS w Lublinie. Swoje kwalifikacje podnosiłam jako słuchacz studiów podyplomowych z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, Edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu w tym zespołu Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Obecnie pracuję jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w przedszkolu. Prowadzę również zajęcia rewalidacyjne dla dzieci wymagających kształcenia specjalnego oraz zajęcia Integracji Sensorycznej.

Moją pasją oprócz pracy z dziećmi jest muzyka, taniec, sport i dobra książka.

Chacewicz