Mateusz Konaszewski

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wydział WFiS w Białej Podlaskiej na kierunku Wychowanie. W okresie studiów ukończyłem również kilka specjalizacji instruktorski: trener piłki nożnej, trener przygotowania motorycznego, kulturystyka. Następnie ukończyłem studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałem w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

Ukończyłem również kurs doskonalący – ruch rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I ) z upoważnienia The International Sherborne Co-operation oraz trzymodułowy kurs bazowy z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce.

IMG_7831-PL Prawo Jazdy-35x45 mm

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Instruktor rekreacji ruchowej specjalizacja gimnastyka korekcyjna.
  • Kurs na kierownika wypoczynku
  • Kurs na wychowawcę wypoczynku
  • Attention Autism”
  • PECS – The Picture Exchange Communication System – alternatywna metoda komunikacji dla dzieci z zaburzeniami mowy
  • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowania terapii
  • „Zastosowanie Arteterapii i Muzykoterapii w Procesie Rehabilitacji Dziecka z Autyzmem”
  • Trener piłki nożnej UEFA C

Doświadczenie w pracy z dziećmi z wszelkiego rodzaju zaburzeniami uzyskałem pracując przez 4 lata w Szkole Podstawowej Specjalnej Dla dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi Wspólny Świat w Białej Podlaskiej. Obecnie pracuję jak nauczyciel wspomagający, nauczyciel wychowania fizycznego oraz terapeuta integracji sensorycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białej Podlaskiej.