psychoterapia online i stacjonarnie

PSYCHOTERAPIA ONLINESTACJONARNIE – INDYWIDUALNA

Rodzaj terapii, w której osoba podejmuje pracę nad sobą przy udziale wykwalifikowanego specjalisty, który towarzyszy w procesie psychoterapeutycznym. Aby wspomóc potrzebną zmianę zgłaszającego się na terapię, specjaliści uzbrojeni są w szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności. Psychoterapia określana jest jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Zapewnia możliwość rozmowy terapeuty bez osób trzecich, co zapewnia swobodną i szczerą atmosferę.

Zapraszamy osoby, które szukają profesjonalnego wsparcia, chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby, a także osoby, które zmagają się z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, uzależnienia, stres, sytuacje kryzysowe, DDA.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Jest dla ludzi mających problemy z relacjami międzyludzkimi. W przeciwieństwie do terapii indywidualnej korzyści wynikają właśnie z kontaktu z grupą i wzajemnej relacji.

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Opiera się na relacji terapeutycznej, więzi, jaka rozwija się między pacjentem a terapeutą podczas leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”, aby móc utrzymać kontakt wzrokowy, przypomina więc rozmowę. Najważniejszą rolę odgrywa w tego rodzaju terapii przeszłość. W podejściu psychodynamicznym analizuje się relacje rodzinne, doświadczenia w dzieciństwie, które kształtują funkcjonowanie w dorosłym życiu, a nieświadome bodźce kierują zachowaniem. Taki rodzaj psychoterapii pozwala uświadomić to sobie przez rozmowę. Jest procesem długofalowym. Skierowana jest do osób dorosłych, jak i dzieci.

DLA KOGO?

  • Zaburzenia lękowe,
  • Dolegliwości psychosomatyczne,
  • Zaburzenia o podłożu nerwicowym,
  • Zaburzenia osobowości,
  • Zaburzenia odżywiania,
  • Kryzys życiowy.

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Uzależnienie jest postępującym procesem chorobowym pojawiającym się jako efekt przyjmowania substancji (alkohol, narkotyki) lub podejmowania działań (hazard, zakupy), które na początku sprawiają przyjemność, lecz w konsekwencji mogą wpływać negatywnie na życie, a nawet zdrowie, gdy staje się to koniecznością. Osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim postępowaniem.

Proces terapeutyczny ma na celu wesprzeć osobę uzależnioną do wyjścia z nałogu. W rezultacie ma doprowadzić do zrezygnowania z danego zachowania i powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapraszamy do pracy w terapii indywidualnej, jak i grupowej.