Zajmuje się zaburzeniami psychicznymi powstałymi na skutek wydarzeń traumatycznych, których osoba była świadkiem lub sama je przeżyła.

Psychotraumatolog zajmuje się rozpoznaniem traumatycznego przeżycia oraz pomaga odzyskać równowagę psychiczną przy pomocy terapii indywidualnej. Zdarzenia traumatyczne:

  • przemoc fizyczna, seksualna,
  • wypadki, np. drogowe, komunikacyjne,
  • śmierć bliskiej osoby,
  • sytuacje związane z zagrożeniem życia.