Monika Wróbel-Rojek

Monika Wróbel-Rojek

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem psychologiem oraz diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia), natomiast certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyłam również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w domu dziecka oraz w państwowych przedszkolach i szkołach, gdzie uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Pracuję zgodnie z zasadami Porozumienia bez Przemocy. Stałe poszerzam swoje kompetencje. Ukończyłam m.in szkolenia z zakresu:
– terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży,
– terapii ręki,
– treningu umiejętności społecznych,
– zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna,
– metody “Kids’ Skills” opartej na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu (PSR),
– komunikacji bez przemocy z wykorzystaniem metody NVC,
– mediacji w nurcie NVC.
Jestem również instruktorem masażu Shantala dzieci i dorosłych oraz trenerem Smykomultisensoryki ®.
Oferuję:
– pomoc psychologiczną dzieciom mającym m.in. trudności z wyrażaniem emocji, nawiązywaniem prawidłowych kontaktów interpersonalnych, obniżonym nastrojem,
– pomoc psychologiczną rodzicom w kontekście wychowawczym,
– diagnozę psychologiczną,
– zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dziecka,
– terapię ręki,
– trening umiejętności społecznych,
– naukę masażu Shantala dla rodziców,
– zajęcia grupowe Smykomultisensoryka®,
– diagnozę i terapię integracji sensorycznej dla dzieci mających trudność z przetwarzaniem sensorycznym.