Monika Wróbel

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem psychologiem oraz diagnostą i terapeutą integracji sensorycznej. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia), natomiast certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej uzyskałam w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyłam również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w domu dziecka oraz w państwowych przedszkolach i szkołach, gdzie uzyskałam awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Obecnie rozwijam się zawodowo pracując w szkole oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Stale uczestniczę w kursach i szkoleniach w celu podnoszenia swoich kompetencji. Ukończyłam m.in. szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, a także kurs terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych.

Oferuję:

 • pomoc psychologiczną dzieciom mającym trudności z:
  • wyrażaniem emocji,
  • nawiązywaniem prawidłowych kontaktów interpersonalnych,
  • obniżonym nastrojem,
  • sprawiającym problemy wychowawcze;
 • konsultacje dla rodziców;
 • konsultacje dotyczące zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.